SPIN DOKTOR (spin doctor) - Kursy, Szkolenia, Usługi | INDYWIDUALNE i GRUPOWE SZKOLENIA DLA SPIN DOKTOR'ów | INDYWIDUALNY i GRUPOWY KURS DLA SPIN DOKTOR'ów | Szkolenie dla spin doktorów | Kursy dla spin doktorów | Public relations (PR) | Czarny PR | Marketing polityczny | Marketing społeczny | Czarny pijar | SOCJOTECHNIKA | Inżynieria społeczna | Propaganda | Polittechnolog / polittechnologia | Szkolenia SPIN DOKTOR / spin doctor | Kursy SPIN DOKTOR / spin doctor | Usługi SPIN DOKTOR / spin doctor | SPIN doktor dla BIZNESU | SPIN doktor dla POLITYKI | SPIN doktor KURSY i SZKOLENIA zawodowe | SPIN DOKTOR / spin doctor | Narzędzia SPINu | Kursy i szkolenia operatorów informacji i SPIN doktorów | Kursy Spin | Szkolenia Spin | Nauka Spin’u | SPIN doktor Artur Frydrych Szkolenia| - SPIN DOKTOR (spin doctor) - Kursy, Szkolenia, Usługi | INDYWIDUALNE i GRUPOWE SZKOLENIA DLA SPIN DOKTOR'ów | INDYWIDUALNY i GRUPOWY KURS DLA SPIN DOKTOR'ów | Szkolenie dla spin doktorów | Kursy dla spin doktorów | Public relations (PR) | Czarny PR | Marketing polityczny | Marketing społeczny | Czarny pijar | SOCJOTECHNIKA | Inżynieria społeczna | Propaganda | Polittechnolog / polittechnologia | Szkolenia SPIN DOKTOR / spin doctor | Kursy SPIN DOKTOR / spin doctor | Usługi SPIN DOKTOR / spin doctor | SPIN doktor dla BIZNESU | SPIN doktor dla POLITYKI | SPIN doktor KURSY i SZKOLENIA zawodowe | SPIN DOKTOR / spin doctor | Narzędzia SPINu | Kursy i szkolenia operatorów informacji i SPIN doktorów | Kursy Spin | Szkolenia Spin | Nauka Spin’u | SPIN doktor Artur Frydrych Szkolenia|

Percepcja
na sprzedaż!
Bo każda rzecz może być widziana z takiej perspektywy, za jaką zapłacisz!
Przejdź do treści
▼   INDYWIDUALNE i GRUPOWE SZKOLENIA dla SPIN DOKTOR'ów.   
SPIN DOKTOR

Narzędzia SPINu
MENU
Poznaj i wykorzystaj skuteczne narzędzia tępienia konkurencji!
Narzędzia,
które w ręku sprawnego SPIN doktora

stają się bronią!
SOCJOTECHNIKASocjotechnika - określana też mianem "inżynierii społecznej" jest narzędziem wywierania wpływu oraz warunkowania zachowań poszczególnych osób bądź też całych grup społecznych z wykorzystaniem technik manipulacyjnych w celu osiągnięcia założonych celów.

Wykorzystuje się ją najczęściej w biznesie, polityce, religii i życiu społecznym, ale także w działalności przestępczej oraz w zorganizowanych grupach destrukcyjnych.

Jest niezwykle silnym i uzależniającym narzędziem ponieważ stanowi kompilację wiedzy psychologicznej i socjologicznej dotyczącej funkcjonowania człowieka jako jednostki oraz jego relacji z otoczeniem tj. społecznością w której się obraca.

Głównym celem oddziaływania socjotechnicznego jest wyłączenie reakcji analitycznych i zdroworozsądkowych człowieka na rzecz reakcji emocjonalnych sterowanych przez socjotechnika-manipulatora.

Socjotechnika jest jednym z podstawowych narzędzi pracy w arsenale każdego SPIN doktora. Większość pozostałych narzędzi jego pracy w mniejszym lub większym stopniu opiera się na socjotechnice.

W ostatnich latach w Polsce, coraz częściej można zaobserwować zjawisko wykorzystywania narzędzi socjotechnicznych w biznesie do pozyskiwania nieuprawnionego dostępu do chronionych zasobów informacyjnych przedsiębiorstw. Większość firm chcących chronić posiadane zasoby informacyjne inwestuje ogromne środki w zabezpieczenia fizyczne i teleinformatyczne, zapominając jednocześnie o zabezpieczeniu najsłabszego ogniwa systemu czyli człowieka, a tym samym pozostawia szeroko otwartą furtkę dla każdego napastnika chcącego pozyskać nieuprawniony dostęp do tych zasobów, a wykorzystującego w tym celu narzędzia socjotechniczne.

Tradycyjnie socjotechnikę wykorzystuje się także w handlu dla podniesienia wartości sprzedaży oraz poziomu zadowolenia klientów.Sukces wymaga wcześniejszego przygotowania, bez niego z pewnością osiągniemy porażkę.
Konfucjusz
PR
(public relations / pijar)PR (public relations / pijar) to rodzaj działania publicystycznego. Zwykle kampanie PR (public relations) maja na celu budowę lub poprawę wizerunku osoby, organizacji, przedsiębiorstwa lub produktu poprzez jego pozytywną prezentację zakamuflowaną jako obiektywna relacja np. dziennikarska, opinia na forum internetowym, poczta pantoflowa itd.

Odbiorca takiej treści najczęściej nie ma świadomości, że stał się obiektem płatnej manipulacji informacyjnej -  w odróżnieniu od klasycznej reklamy, która jednoznacznie nie budzi wątpliwości czym jest.


Czarny PR
(czarny public relations / czarny pijar)Natomiast czarny PR (czarny public relations / czarny pijar) to działanie publicystyczne przeciwstawne klasycznemu pijarowi. Celem realizacji (kampanii) czarnego pijaru jest psucie pozytywnego wizerunku lub budowa negatywnego wizerunku albo dyskredytowanie osoby, organizacji, przedsiębiorstwa lub produktu poprzez jego negatywną prezentację zakamuflowaną jako obiektywna relacja np. dziennikarska, opinia na forum internetowym, poczta pantoflowa itd. Często stosowaną metodą dyskryminowania przeciwnika jest przedstawianie fałszywych raportów i sfałszowanych analiz, często w oparciu o markę organizacji lub instytucji na pozór niezależnych. Tego typu dokumenty i analizy rynkowe mają na celu podważyć wiarygodność atakowanego przeciwnika. Odbiorca takiej treści najczęściej nie ma świadomości, że stał się obiektem płatnej manipulacji informacyjnej nie zaś obiektywnej oceny (relacji).

Wśród najpowszechniej stosowanych narzędzi czarnego pijaru wymienić można antyreklamę, prowadzenie negatywnych kampanii wyborczych, wykorzystanie narzędzi cichego marketingu (marketingu szeptanego), pozorowanych przecieków informacji oraz innych narzędzi do wywołania negatywnych skojarzeń, niechęci pomiędzy obiektem a celem takich działań poprzez stosowanie usystematyzowanych metod, działań i posunięć propagandowych dyskredytujących.

Obiektem takich realizacji z zakresu czarnego pijaru najczęściej są politycy i partie polityczne, biznesmeni, firmy i/lub ich produkty, organizacje społeczne i religijne oraz inne osoby i podmioty wskazane przez zleceniodawcę. Celem zaś oddziaływania czarnego pijaru są  wytypowane grupy społeczne jak np. potencjalni wyborcy, nabywcy określonych dóbr (towarów lub usług), kontrahenci i kooperanci biznesowi, sponsorzy… Wszystko w tym zakresie zależy od planu konkretnej realizacji.

Wysoka skuteczność dobrze zaplanowanych i zrealizowanych kampanii czarno pijarowych w połączeniu z relatywnie niskim kosztem ich prowadzenia oraz pozorną łatwością i dostępnością niektórych narzędzi skutkuje coraz częstszym korzystaniem z czarnego pijaru przez wiele podmiotów i osób.

Wszystko w myśl zasady, że

BRUDNA KAMPANIA daje CZYSTY EFEKT,

a zwycięzców nikt nie będzie osądzał.

Największym niebezpieczeństwem prowadzenia realizacji z zakresu czarnego pijaru jest ryzyko ujawnienia nie tyle samego procederu ile osób i podmiotów za nim stojących (zleceniodawców).

Ryzyko wizerunkowe i prawne związane z prowadzeniem działań z zakresu czarnego pijaru (public relations) jest na tyle duże, że przed podjęciem jego realizacji należy przedsięwziąć środki osłonowe wobec całej realizacji obejmujące przede wszystkim możliwość powiązania zleceniodawcy i wykonawcy a także ujawnienia osób i podmiotów zaangażowanych w przedsięwzięcie. Nie należy tych działań powierzać osobom bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia ani ufać zapewnieniom o „braku ryzyka” czy też podpisanym „lojalkom”.Zarówno klasyczny pijar (public relations) jak i tzw. czarny pijar (czarny public relations) są jednym z arsenału narzędzi pracy którym posługują się profesjonalni Spin doktorzy (specjaliści od propagandy) dla osiągnięcia wskazanych celów.Nowego kłamstwa słucha się chętniej niż starej prawdy.
Antoni Czechow
MARKETING NEGATYWNYMarketing negatywny określany niekiedy jako "demarketing" to forma marketingu skierowanego najczęściej przeciwko określonej marce lub markom w realizacjach biznesowych. Bywa też stosowany w reklamie społecznej lub politycznej.

Celem marketingu negatywnego jest zniechęcenie odbiorców (grupy docelowej) do danego produktu, marki, idei lub osoby. Niekiedy celem takich działań jest określone środowisko, grupa społeczna, polityk, partia polityczna lub przedsiębiorstwo.

Demarketing nie zawsze ma negatywne intencje. Może np. służyć zniechęcaniu ludzi do określonych zachowań jak np. odwiedzanie w określonym czasie określonego miejsca dzięki czemu ruch w nim rozkładany jest bardziej równomiernie co jest korzystne np. za względu na dobro przyrody. Marketing negatywny może też służyć zmianie przyzwyczajeń konsumenckich w sytuacji gdy producent wprowadza nowy produkt wycofując jednocześnie stary, a konsumenci wciąż domagają się poprzedniego którego jednak producent nie może utrzymać na rynku ze względu na np. zmianę uwarunkowań prawnych. Marketing negatywny może służyć także jako narzędzie do zniechęcania klientów do zakupu podróbek markowego produktu lub nielegalnego ściągania „pirackich” kopii filmów czy utworów muzycznych.

Demarketing jest też doskonałym narzędziem uderzania w konkurencję czy to biznesową czy polityczną. Kampania polegająca na wykazywaniu wad przeciwnika zamiast pokazywaniu zalet własnych może niekiedy być najskuteczniejszą formą walki o rynek lub wyborców.

W działalności biznesowej wykorzystując marketing negatywny można wyłączyć z rynku konkurenta i jego produkt wywołując trwałe skojarzenia negatywne. Niekiedy są one na tyle silne, że producentowi zamiast bronić reputacji czy odbudowywać marki bardziej opłaca się odpuścić i na nowo budować pozycję produktu pod nowa marką. A, że rynek nie znosi próżni to nawet czasowa eliminacja konkurenta powoduje automatyczne przejście jego dotychczasowych klientów, nawet bez dodatkowych zachęt.

Natomiast marketing negatywny w działalności politycznej może prowadzić do utrwalenia negatywnych skojarzeń u wyborców związanych z określonym politykiem, ugrupowaniem politycznym czy ideą. Niekiedy tak silnych, że koniecznością staje się zmiana nazwy i całego wizerunku danej partii politycznej. Trzeba mieć świadomość, że wyborcy nie myślą racjonalnie. Często nie głosują „za” tylko „przeciw”. A, że w wyborach można oddać jedynie głos „za” to aby zagłosować „przeciw” oddają głos „za” na przeciwnika. W ten sposób można poprzez umiejętne zniechęcenie wyborców do określonego ugrupowania spowodować, że zagłosują na inne ugrupowanie, chociaż wcale go nie popierają, ale to jedyne narzędzie zagłosowania „przeciw”. Stąd często małe ugrupowania prezentują siebie jako „alternatywę” dla tych dużych „którzy już byli” i "samo zło" z tego wyniknęło…

Podsumowując demarketing jest odwróconą formą marketingu. Zamiast do czegoś zachęcać, zniechęca. A to jak z owego narzędzia korzysta i do czego je wykorzystuje posługujący się nim operator to już odrębna kwestia.

Marketing negatywny (demarketing) często w swojej pracy jako jedno z narzędzi wykorzystują zawodowi SPIN doktorzy.Kłamstwo zawsze można przebaczyć; kłamstwo to rzecz pożyteczna, gdyż wiedzie do prawdy.
Fiodor Dostojewski
PRZEJĘCIE JĘZYKAPodstawową funkcją języka (mowy) jest funkcja komunikacyjna której celem jest wzajemna wymiana informacji potrzebnych do funkcjonowania jednostek, grup i społeczeństw. Ma ona wartość społeczną jedynie wtedy gdy przekazywane informacje są prawdziwe lub dominująco prawdziwe. W każdym innym przypadku jest to wartość jedynie dla wybranego podmiotu (osoby, grupy społecznej, organizacji…).

Spin doktor dokonuje czegoś, co potocznie nazywamy „wrogim przejęciem języka”, czyniąc z niego instrument nie tyle służący do komunikowania się i opisywania rzeczywistości, ile do zmiany zachowań i postaw wobec tej rzeczywistości. Język w rękach spin doktorów jest cyniczną grą, w której nie używa się wielu istotnych pojęć takich jak kłamstwo i prawda, w której nie ma znaczenia, czy coś jest faktem, czy fejkiem, w której nie obowiązują żadne reguły poza jedną – zwyciężyć za wszelką cenę. To poker, w którym wszystkie karty są znaczone.

W takich okolicznościach przeciętny człowiek nie jest w stanie obronić się przed zmasowanym atakiem informacyjnym i wyrobić sobie własnej, niezależnej opinii.  I nawet nie ma tego świadomości. Jest święcie przekonany, że dokonuje wyboru, obiektywnie ocenia, podejmuje suwerenną decyzję. Nie bez kozery mówi się, że informacja w rękach profesjonalnego operatora informacji (spin doktora) staje się bronią określaną mianem informacji masowego rażenia.

Pole walki na którym ścierają się spin doktorzy jest tak naprawdę informacyjną strefą skażoną. Żadna pozyskana tam informacja nie jest na tyle wiarygodna aby można się na niej oprzeć podejmując świadomą decyzję.

„Czyszczenie” informacji wymaga ogromnego zaangażowania nie tylko sił i środków, ale przede wszystkim wiedzy operatorów informacji – tych samych którzy specjalizują się w jej zatruwaniu, bo tylko oni są zdolni do jej oczyszczenia. A i tak często pozostaje wątpliwość.

Przeciętny człowiek, niebędący specjalistą z tej dziedziny, niezależnie od wykształcenia i doświadczenia życiowego jest bez szans. Taka jest prawda.Tyle dróg budują, tylko, kurwa, nie ma dokąd iść!
Jan Himilsbach
ASYMETRIA INFORMACJIAsymetria informacji to pojęcie wywodzące się z ekonomii, chociaż obecnie ma znacznie szersze zastosowanie. Asymetrię informacji definiuje się jako nierównomierny dostęp od informacji dotyczących danej sprawy dla wszystkich osób nią zainteresowanych, czego skutkiem może być podejmowanie błędnych decyzji przez niektórych uczestników procesu.

Wszak od dawna wiadomo, że decyzje mogą być na tyle dobre na ile dobre były informacje na podstawie których je podjęto.

Powstanie sytuacji w której jedni wiedzą więcej niż inni czyli właśnie asymetrii informacji prowadzi do wyciągania przez niektórych błędnych wniosków i podejmowania złych decyzji co ma zastosowanie do właściwie każdej z dziedzin życia.

Władza z reguły wie więcej i wie lepiej. Często taką przewagę może wykorzystać do walki wyborczej z opozycją która ma z natury rzeczy bardziej ograniczony dostęp do niektórych zasobów informacyjnych. Może np. powołać się na zagrożenia, których prawdziwość, realność lub skala jest nie do zweryfikowania dla osób spoza wąskiego kręgu władzy. Dodatkowo taki jednostronny przekaz do społeczeństwa, który nie będzie mógł być zakwestionowany z powodu ograniczonego dostępu do wiedzy źródłowej zostanie przez społeczeństwo przyjęty bezwarunkowo. To właśnie praktyczne wykorzystanie zjawiska „asymetrii informacji” w działalności politycznej.

Podobnie sytuacja ma się w biznesie. Nie od dziś wiadomo, że walka o rynek to w istocie walka o informację. To nie duży pokonuje małego, ale szybki wolnego. Cytując słowa Billa Gates’a twórcy Microsoft’u: „Najlepszym sposobem odróżnienia się od konkurencji, wyprzedzenia tłumu, jest dobre wykorzystanie informacji. To w jaki sposób zbierasz, zarządzasz i wykorzystujesz informacje, przesądzi o twojej klęsce lub zwycięstwie.”

Pomijając kwestię etyczności wykorzystania asymetrii informacji, należy stwierdzić, że ponad wszelką wątpliwość jest ona niezwykle skutecznym narzędziem manipulacji i wywierania wpływu prowadzącym do pozbawiania kontroli czy jak kto woli ogłupiania i nakłaniania tym samym do "posłusznego" wykonywania określonych instrukcji czy poleceń.

Między innymi z tego właśnie powodu asymetria informacji zajmuje ważne miejsce wśród narzędzi pracy jakimi w swojej działalności posługują się zawodowi SPIN doktorzy.Ludzie najczęściej okłamują sami siebie, innych okłamują raczej wyjątkowo.
Fryderyk Nietzsche
STATYSTYKAStatystyka. Słowo przez wielu znienawidzone. Przez innych okraszane lekceważącą kpiną. W końcu już od pokoleń mówią, że „statystyczny Polak to taki którego niema”. Ale statystyka, to przede wszystkim kopalnia wiedzy o społeczeństwie i niezwykle ważne narzędzie pracy SPIN doktora. Pozwala odpowiedzieć na wiele pytań, przygotować prezentację zagadnienia. Wpływać na świadomość i motywację społeczeństwa. Deprecjonować przeciwników. Niszczyć morale wroga, budować je we własnych szeregach.

Dobry SPIN doktor musi umieć w taki sposób osadzić dane statystyczne w rzeczywistości aby przekaz był dla nas pozytywny. Każdą statystykę można zaprezentować w takim osadzeniu aby niezależnie od tego co pokazuje odbiór przekazu był zgodny z oczekiwanym – pozytywny dla nas, negatywny dla przeciwnika. Takie operowanie statystyką to zadanie SPIN doktora.

Nie ma złych ani dobrych statystyk. Są jakie są. Odzwierciedlają rzeczywistość, badane zjawisko masowe. Trzeba przede wszystkim umieć czytać statystykę ze zrozumieniem i umiejętnie osadzać w zjawiskach których dotyczy. Kolejnym krokiem jest wykorzystanie wiedzy płynącej ze statystyki. Tutaj pojawia się miejsce dla socjologii, nauki pozwalającej przewidywać ruchy (zachowania) społeczne będące odpowiedzią (reakcją) na ujawnione w statystyce problemy.  To to narzędzie pozwala na takie formułowanie np. programu wyborczego czy tylko samych sloganów wyborczych aby przekonały potencjalnych odbiorców do określonych zachowań. Pozytywnych -  zagłosowania na określone ugrupowanie lub negatywnych np. w odniesieniu do wyborców których z różnych względów nie jesteśmy w stanie nakłonić do głosowania na nas, ale jesteśmy jeszcze w stanie zniechęcić do dotychczas popieranego ugrupowania (lub ogólnie - do polityki) na tyle, aby w ogóle nie zagłosowali (nie brali udziału w wyborach) czym w praktyce mogą nam wymiernie pomóc, niekiedy wręcz przechylając szalę zwycięstwa. Fundamentem takich realizacji jest wiedza statystyczna pozwalająca profilować wyborców, naszych i przeciwnika.

W analogiczny sposób profiluje się potencjalnych klientów w biznesie. Co jest ważne dla „gospodyni domowej” która ma kupić odkurzacz? Cena? Bezpieczeństwo? Trwałość? Ekonomia użytkowania? Emitowany hałas? Estetyka? Prestiż? Wygoda? A może coś zupełnie innego? Odpowiedź na takie pytania dają badania statystyczne. A w oparciu o taką odpowiedź z jednej strony powstaje produkt dostosowany do potrzeb klienta, a z drugiej przekaz marketingowy mający tak pokazać produkt aby przekonać klienta do zakupu konkretnego produktu w oparciu nie tyle o jego rzeczywiste cechy co o oczekiwania klienta co do tych cech.

Statystyka, a właściwie dane statystyczne to fundament na którym opierają się inne narzędzia pracy SPIN doktora. Bez niej to praca nieco na oślep. Zgadywanie zamiast ustalania.

Badania statystyczne, choć wydają się drogie wcale nie muszą takimi być. Z jednej strony na ich koszt należy patrzeć przez pryzmat konsekwencji błędnych decyzji i działań będących skutkiem braku wiedzy, z drugiej zaś ich metodologię i skalę należy dostosować do realnych potrzeb. Nie zawsze trzeba to zadanie powierzać wyspecjalizowanym podmiotom robiącym badania na wielotysięcznych grupach respondentów. Niekiedy wystarczające są odpowiednio wyselekcjonowane małe grupy (tzw. focusowe) badawcze, co znacząco redukuje koszty takich badań.Istnieją trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, okropne kłamstwa i statystyki.
Benjamin Disraeli
FARMA TROLLIFarma trolli to uknute przez media pejoratywne określenie grupy marketingowej prowadzącej działalność typu public relations lub czarny pijar głównie w oparciu o internetowe media społecznościowe polegające na umieszczaniu w nich przekazu w sposób tendencyjny prezentującego określony punkt widzenia, niekoniecznie oparty na prawdzie, niekiedy manipulacyjny bądź dezinformacyjny. Osoby pracujące w takiej grupie marketingowej (na farmie trolli) często pozostając anonimowymi zajmują się rozpowszechnianiem w internecie informacji których celem jest zaszkodzenie komuś, np. politykowi poprzez prezentacje jego osoby w złym świetle, przedsiębiorcy poprzez pokazywanie jego biznesu lub produktów w niepożądany przez niego sposób, sprawie poprzez pokazywanie jej w innym świetle niż faktyczne.

Farmy trolli mogą także rozpowszechniać informacje pozytywne, stawiające w dobrym świetle, choć nieprawdziwe. Mogą np. promować produkt mówiąc o zaletach których on nie posiada lub powoływać się na nieistniejące opinie autorytetów bez ich wiedzy i zgody. W polityce mogą utrwalać w świadomości społecznej pozytywną nieprawdę polityku np. o jego działalności charytatywnej, wykształceniu, pochodzeniu, osiągnieciach itd… Co ważne, ponieważ takiej propagandy profesjonalnie prowadzonej nie można powiązać ze zleceniodawcą, kłamstwo, nawet ujawnione nie będzie obciążało zlecającego realizację przedsiębiorstwa, czy polityka.

Skuteczność działalności farm trolli opiera się w dużej mierze na wprowadzaniu do publicznej przestrzeni informacyjnej tzw. fake news’ów (fejk niusów) w skali masowej dostosowanej rozmiarem do celu realizacji w sposób ograniczający dostęp odbiorcy do informacji alternatywnej i tym samym wytworzeniem tzw. asymetrii informacji będącej jednym z najskuteczniejszych narzędzi manipulacji świadomością społeczną w skali masowej.

Działania w tym zakresie poprzez zastosowanie określonych algorytmów postępowania prowadzą do faktycznego wyparcia z publicznej sfery informacyjnej wiadomości i opinii niezgodnych z wytyczoną celem realizacji polityką informacyjną poprzez z jednej strony masowość informacji o jednolitym przekazie a z drugiej zniechęcanie do wypowiadania się osób o poglądach przeciwnych. Służą temu celowi narzędzia z zakresu nowych technologii, psychologii, inżynierii społecznej, oraz prawa i socjotechniki.

Zadaniem Spin doktora w tym zakresie jest właściwe zaplanowanie takiej realizacji w sposób gwarantujący z jednej strony skuteczność informacyjną z drugiej właściwą osłonę zleceniodawcy. Jednym z możliwych do wykorzystania tutaj narzędzi jest tzw. działanie „pod obca banderą” zapewniające nieujawnienie faktycznego zleceniodawcy w przypadku dekonspiracji farmy trolli.Ludzie są jak liście, którymi wiatr ciska; gdy rzuci je na trawnik, leżą na trawniku, a gdy rzuci w błoto – leżą w błocie…
Bolesław Prus "Lalka"
FAKE NEWSFake news (fejk nius) to mówiąc po polsku „nieprawdziwa wiadomość” lub „kłamliwa informacja”. Jednak takie tłumaczenie jest nadmiernym uproszczeniem. Proste kłamstwo stosunkowo łatwo ujawnić. Każde kłamstwo aby było skuteczne musi w dużej mierze opierać się na prawdzie bądź być osadzone w stanie faktycznym, skorelowane z prawdą. Dopiero wówczas staje się skuteczne poprzez trudność jego ujawnienia.

Profesjonalne tworzenie fake news’ów musi opierać się nie tylko na znajomości prawdy (stanu faktycznego) ale przede wszystkim na znajomości mechanizmów manipulacji świadomością odbiorcy. Informacja musi być tak skonstruowana aby jak najbardziej omijała „filtr percepcyjny” i docierała wprost do podświadomości odbiorcy, tam się zagnieżdżała i wpływała na jego świadomość poprzez wytworzenie u niego złudzenia świadomej oceny czy świadomego wyboru. Dopiero takie skonstruowanie fake news’a pozwala osiągnąć zakładany cel jakim jest skuteczność informacyjna (dezinformacyjna).

Spin doktorzy tworzą fake news’y na zlecenie swoich klientów chcących w ten sposób osiągnąć określone cele informacyjne (dezinformacyjne) przekładające się na wymierne korzyści biznesowe, prestiżowe lub polityczne.

Dobrze przygotowany (opracowany) i wprowadzony fake news w sieci będzie rozprzestrzeniał się samoistnie, dzięki czemu przy stosunkowo niewielkim nakładzie pracy i kosztów można osiągnąć masowość przekazu a także skutecznie zamaskować źródło co ma duże znaczenie nie tylko ze względów wizerunkowych ale także prawnych.Kłamstwo bywa logiczniejsze niż prawda.
Stefan Kisielewski
WOJNA INFORMACYJNAWojna informacyjna to rodzaj niemilitarnej wojny z wrogiem. Zamiast karabinów i amunicji używa się komputerów i wiadomości. Walkę fizyczną zastępuje walka psychologiczna. Poza tym cele pozostają niezmienne. Pokonać przeciwnika (wroga) wszelkimi dostępnymi sposobami. Pokonać go w taki sposób by nie był zdolny wznowić do walki.

Obecnie polem walki w wojnie informacyjnej jest głównie internet a w nim portale informacyjne i społecznościowe. To tam kierowane są główne siły walczących ze sobą stron. Ale trzeba mieć świadomość, że to nie jedyne obszary realizacji wojny informacyjnej. Niezaopiekowanie pozostałych może być przyczyną klęski całego procesu.

W tradycyjnej wojnie, strona dysponująca przewagą militarną stosunkowo łatwo i szybko może zająć znaczne obszary terenów wroga. Dużo większym wyzwaniem jest zdobycie przychylności ludności na zajętych obszarach. Niemniej ważne i trudne jest pozyskanie aprobaty społecznej i politycznej w kręgach międzynarodowych, wśród państw i społeczeństw nie zaangażowanych bezpośrednio w konflikt militarny. Cel ten jest na tyle istotny, że jego nieosiągnięcie może zniweczyć każdy sukces militarny. Tutaj właśnie wkracza wojna informacyjna. Wojna która rozpoczyna się dużo wcześniej aniżeli same działania zbrojne.

Można powiedzieć, że wojna informacyjna to przede wszystkim walka o dusze i umysły. Przekonanie mas ludzkich do słuszności określonych działań / posunięć.

Analogicznie wygląda sprawa w biznesie. Stosunkowo łatwo, dysponując odpowiednimi środkami finansowymi zbudować fabrykę a w niej wyprodukować określony produkt. Problem pojawia się w momencie wprowadzania go na rynek. Jak przekonać konsumentów aby porzucili dotychczasowy produkt konkurencyjny z którego są zadowoleni i kupowali nasz. Tutaj z pomocą przychodzą Spin doktorzy, którzy mogą pomóc wygrać wojnę o wspomniane „dusze i umysły” przyszłych - potencjalnych nabywców naszego produktu. Dobry spin doktor wykorzystując odpowiednie narzędzia może przekonać zadowolonych odbiorców danego produktu, że jednak nie są z niego zadowoleni. Co ważne takie działania, podobnie jak we wcześniej opisanej sytuacji wojny klasycznej, także rozpoczyna się znacznie wcześniej aniżeli w momencie wprowadzania swojego produktu czy marki na rynek (tzw. przygotowanie gruntu).

W polityce wojna informacyjna jest na porządku dziennym. Nasila się w okresach przedwyborczych (np. w czasie kampanii wyborczej), ale tak naprawdę nie wygasa nigdy. Co najwyżej pojawiają się okazjonalne rozejmy, które jednak nie trwają długo. To wieczna walko o utrzymanie elektoratu, odebranie elektoratu przeciwnika, dyskredytację przeciwnika. To wiele działań pozornych i pozorowanych w których za pięknymi hasłami kryje się wyrachowanie polityczne. To poglądy „sondażowe” zamiast szczerych. To walka o poparcie wszelkimi dostępnymi metodami i z wykorzystaniem wszelkich możliwych środków, narzędzi i argumentów. Ogromne ale jednocześnie trudne i wymagające pole do działania dla SPIN doktorów. Miejsce w którym każdy błąd jest na wagę być albo nie być.

W wojnie informacyjnej wykorzystuje się także wiele innych narzędzi wspomagających spoza kategorii „spinu” jak np. wywiad osobowy i elektroniczny. Stanowią one istotne zaplecze wsparcia.

Spin doktor prowadzący realizacje w ramach wojny informacyjnej prowadzi działania propagandowe, operacje psychologiczne i socjotechniczne, manipulacyjne i dezinformacyjne, działania wpływające na procesy społeczne, kulturowe, polityczne, oddziałujące i aktywujące do określonych działań i zachowań wytypowane grupy społeczne które mogą odpowiednio zmotywowane prowadzić samoistnie działania sabotażowe i dywersyjne wobec przeciwnika nie obciążając tym działaniem i jego skutkami samego prowodyra.Człowieku! gdybyś wiedział jaka twoja władza!
Kiedy myśl w twojej głowie, jako iskra w chmurze,
Zabłyśnie niewidzialna (...).
Adam Mickiewicz - "Dziady"
DEZINFORMACJADezinformacja jest rodzajem informacji rozpowszechnianej z wykorzystaniem dostępnych środków przekazu, kierowanej do określonej grupy docelowej odbiorców powielanej w dowolnej postaci (ustnej tzw. poczta pantoflowa, pisemnej, graficznej lub innej, albo będącej dowolną kompilacją ww.)  informacji przygotowanej w sposób mający budzić zaufanie co do jej wiarygodności, rzetelności, źródła itd., i jednocześnie wprowadzać w błąd odbiorcę lub odbiorców docelowych. Aby móc mówić o dezinformacji działanie takie musi być zamierzone i planowe oraz wynikać z intencji realizującego je operatora informacji lub jego zleceniodawcy (premedytacja).

Upraszczając dezinformacja jest to celowe przekazanie fałszywej informacji wprowadzającej w błąd odbiorcę. Dezinformacja powszechnie wykorzystywana jest w wojsku dla celów obronności kraju, w  polityce i w środkach masowego przekazu, w reklamie, marketingu i PR. Można powiedzieć, że jest wszechobecna w naszym życiu zawodowym i pozazawodowym. Dezinformacja jest jednym z narzędzi wykorzystywanych przez SPIN doktorów w wojnie informacyjnej. Z kolei jednym z narzędzi dezinformacji są tzw. fake news’y.

Odpowiednio skonstruowana informacja (dezinformacja) może posłużyć do wywarcia wpływu na wytypowane w tym celu grupy społeczne (polityczne, zawodowe, mniejszościowe, wyznaniowe, światopoglądowe, wiekowe, lub selekcjonowane wg. innych – dowolnych kryteriów). W odpowiedzi ludzie z danej grupy będą podejmować decyzje i działania lub zaniechania i bierność korzystne dla osoby stojącej za realizacją dezinformacyjną.

Istotną cechą dezinformacji może być silne oddziaływanie emocjonalne (poczucie strachu, zagrożenia, niepewności, odwagi, bezpieczeństwa, złości, smutku, radości, bezradności, zaufania bądź nieufności) powodujące wyłączenie relacji analitycznych (zdroworozsądkowych) i zastąpienie ich emocjonalnymi, sterowanymi i irracjonalnymi.

Często, w polityce aby wygrać wybory nie trzeba zwiększać własnego elektoratu. Wystarczy zdemotywować elektorat przeciwnika. I demotywacja taka wcale nie musi być negatywna. Pozytywna, przekonująca, że „już właściwie wszystko jest rozstrzygnięte” i ich kandydat wygrał bo ma tak dużą przewagę, że głosowanie to właściwie formalność – spowoduje u części elektoratu bierność i odstąpienie od głosowania. W tej sytuacji kandydat z mniejszym poparciem ale bardziej zmotywowanym (zdyscyplinowanym) elektoratem może wygrać.

Dezinformacja może służyć także obniżeniu morale w szeregach przeciwnika i prowadzić do dezintegracji jego środowiska czym skutecznie obniży efektywność jego działania. Oczywiście można ją też wykorzystać pozytywnie do podniesienia morale we własnych szeregach.

Celem realizacji dezinformacyjnych może być także wywołanie chaosu informacyjnego skutkiem którego już żadna informacja w odbiorze społecznym nie będzie wiarygodna, niezależnie od źródła. Można także przy jej użyciu zawczasu deprecjonować osoby, które w przyszłości mogłyby stanowić zagrożenie – np. deprecjacja autorytetu społecznego.

Celem dezinformacji może być także przykrycie trudnego problemu poprzez odwrócenie od niego uwagi i skierowanie jej na inny ciekawszy, bardziej sensacyjny czy wciągający problem, który jednocześnie nie niesie za sobą negatywnego odium dla zlecającego daną realizację.Osiągnąć sto zwycięstw w stu bitwach nie jest szczytem umiejętności. Szczytem umiejętności jest pokonanie przeciwnika bez walki.
Sun Tzu
DEZINTEGRACJA ŚRODOWISKOWADezintegracja środowiskowa, to właściwie narzędzie i skutek w jednym.

Realizacje nastawione na dezintegracje wrogich środowisk mają na celu przede wszystkim wywołanie w ich szeregach wątpliwości co do słuszności, celowości zaangażowania. Efektem jest marazm i bierność które przekładają się na znaczne obniżenie zaangażowania i co za tym idzie efektywności działania. Skutecznie obniżone morale w obozie wroga prowadzi do jego wewnętrznej autodestrukcji poprzez samoistnie pojawiające się konflikty, roszczenia, urażone ambicje, szukanie dla siebie nowego miejsca. Ludzie ze sobą walczą zamiast współpracować.

Dezintegrację środowiskową można wywołać za pomocą wielu narzędzi. Najważniejsze z nich daje nam psychologia społeczna. Wskazuje ona mechanizmy które można wykorzystać w odpowiednich realizacjach dla osiągnięcia celu jakim jest rozbicie wrogiego środowiska.

Dobry SPIN doktor nie powinien lekceważyć tej możliwości jeśli tylko ma możliwość podjęcia działań w tym zakresie. W krótkim czasie będą one owocowały wymiernymi korzyściami. I dotyczy to tak samo biznesu jak i polityki. Wszak zawsze łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo. Czasem warto je skruszyć.Warto poznać wroga – zwłaszcza dlatego, że w pewnym momencie możesz zmienić go w przyjaciela.
Margaret Thatcher
WŁAŚCIWE REAGOWANIEDla profesjonalnego  Spin doktora, ważna jest nie tylko umiejętność stosowania powyższych narzędzi, ale przede wszystkim umiejętność neutralizacji ich stosowania oraz minimalizacji skutków ich zastosowania, w przypadku użycia ich przez przeciwnika.Z pijawkami walczy się przez osuszanie bagna, a nie łapanie ich za ogony!
Janusz Korwin–Mikke
KOSZTY SPINu…Czy SPIN się opłaca? Wszystko kosztuje. SPIN także. Stąd pytanie o koszty jest nie tylko racjonalne ale i niezwykle ważne. Ile kosztują SPIN realizacje?

Przede wszystkim na SPIN należy patrzeć jak na inwestycję w cel. Niezależnie czy docelowa realizacja ma charakter biznesowy, polityczny, społeczny czy inny, podejście do kalkulacji samej realizacji powinno czysto biznesowe.

SPIN to najtańsza forma skutecznego oddziaływania na grupy społeczne. Trudno w przestrzeni abstrakcyjnej policzyć koszty jakiejś nieokreślonej realizacji. Ale można oprzeć się na pewnych przykładach i doświadczeniach. Wyobraźmy sobie kandydata na Wójta przeciętnej polskiej gminy. Równowartość jego powiedzmy trzy czy czteromiesięcznych przyszłych poborów jako Wójta może mu zagwarantować 5-cio letnią kadencję. A przecież Wójt obsadzając stanowisko obsadzi nie tylko siebie. Patrząc ekonomicznie - czysty zysk!

Dobry SPIN w wykonaniu dobrego specjalisty SPIN doktora zwyczajnie się opłaca.Zawsze są do wyboru dwie ceny. Cena, i cena świętego spokoju. Z reguły ta druga jest wyższa od tej pierwszej, ale i tak warto ją zapłacić.
Czym się różni miękki i twardy SPIN?


Wyobraź sobie zderzenie pomidora z kostką brukową.


Już wiesz?
WIĘCEJ…


To zaledwie kilka z całego arsenału narzędzi SPIN doktor’skich. Jeśli chcesz poznać więcej narzędzi SPINu, zarówno „spinu twardego” jak i „spinu miękkiego”, nauczyć się nimi sprawnie posługiwać, być skutecznym w swoim fachu,  zapraszam do udziału w Kursie zawodowym dla SPIN doktor’ów. Jedynym takim w Polsce, uczącym od podstaw skutecznych metod SPINu oraz uwzględniającym w swoim programie inne (poza SPIN’owe) zagadnienia które musi znać każdy profesjonalny SPIN doktor aby nie tylko być skutecznym, ale i bezpiecznym dla siebie i swojego klienta.Rozumny książę powinien, skoro ma po temu sposobność, podsycać zręcznie jakąś nieprzyjaźń przeciwko sobie, aby stać się jeszcze większym przez jej zgniecenie.
Niccolò Machiavelli
SPIN DOKTOR

Zobacz też kim jest i czym zajmuje się

GWARANCJA,
nie obietnice!Wiedza, praktyka i doświadczenie | są dziś do twojej dyspozycji.

...wykorzystaj to we własnym interesie!

NIE KĄSAJ, jeśli nie potrafisz zagryźć!
dr SPIN
recepta na sukces!
SPIN DOKTOR

kontakt
MENU


6 0 6 . 6 3 3 . 4 4 8

s z k o l e n i a  @  s p e c j a l i s t a . e d u . p l
Dodatkowe informacje:

Dodatkowe informacje o szkoleniach i świadczonych usługach, także z innych dziedzin, oraz ceny szkoleń i usług eksperckich udostępniamy na stronach SERWISU GŁÓWNEGO  do odwiedzenia którego serdecznie zapraszam.W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu bezpośredniego.
GWARANCJA,
nie obietnice!Wiedza, praktyka i doświadczenie | są dziś do twojej dyspozycji.

...wykorzystaj to we własnym interesie!

  INDYWIDUALNE i GRUPOWE SZKOLENIA dla SPIN DOKTOR'ów.   
SPIN DOKTOR (spin doctor) - Kursy, Szkolenia, Usługi | INDYWIDUALNE i GRUPOWE SZKOLENIA DLA SPIN DOKTOR'ów | INDYWIDUALNY i GRUPOWY KURS DLA SPIN DOKTOR'ów | Szkolenie dla spin doktorów | Kursy dla spin doktorów | Public relations (PR) | Czarny PR | Marketing polityczny | Marketing społeczny | Czarny pijar | SOCJOTECHNIKA | Inżynieria społeczna | Propaganda | Polittechnolog / polittechnologia | Szkolenia SPIN DOKTOR / spin doctor | Kursy SPIN DOKTOR / spin doctor | Usługi SPIN DOKTOR / spin doctor | SPIN doktor dla BIZNESU | SPIN doktor dla POLITYKI | SPIN doktor KURSY i SZKOLENIA zawodowe | SPIN DOKTOR / spin doctor | Narzędzia SPINu | Kursy i szkolenia operatorów informacji i SPIN doktorów | Kursy Spin | Szkolenia Spin | Nauka Spin’u | SPIN doktor Artur Frydrych Szkolenia|
MENU
SPIN DOKTOR (spin doctor) - Kursy, Szkolenia, Usługi | INDYWIDUALNE i GRUPOWE SZKOLENIA DLA SPIN DOKTOR'ów | INDYWIDUALNY i GRUPOWY KURS DLA SPIN DOKTOR'ów | Szkolenie dla spin doktorów | Kursy dla spin doktorów | Public relations (PR) | Czarny PR | Marketing polityczny | Marketing społeczny | Czarny pijar | SOCJOTECHNIKA | Inżynieria społeczna | Propaganda | Polittechnolog / polittechnologia | Szkolenia SPIN DOKTOR / spin doctor | Kursy SPIN DOKTOR / spin doctor | Usługi SPIN DOKTOR / spin doctor | SPIN doktor dla BIZNESU | SPIN doktor dla POLITYKI | SPIN doktor KURSY i SZKOLENIA zawodowe | SPIN DOKTOR / spin doctor | Narzędzia SPINu | Kursy i szkolenia operatorów informacji i SPIN doktorów | Kursy Spin | Szkolenia Spin | Nauka Spin’u | SPIN doktor Artur Frydrych Szkolenia|
Polecane serwisy:
MENU
Pamiętaj, że wartość ma nie to, co ty mówisz, ale to jak to się odbija w mózgu słuchającego.
Józef Piłsudski.
Wróć do spisu treści