SPIN DOKTOR (spin doctor) - Kursy, Szkolenia, Usługi | INDYWIDUALNE i GRUPOWE SZKOLENIA DLA SPIN DOKTOR'ów | INDYWIDUALNY i GRUPOWY KURS DLA SPIN DOKTOR'ów | Szkolenie dla spin doktorów | Kursy dla spin doktorów | Public relations (PR) | Czarny PR | Marketing polityczny | Marketing społeczny | Czarny pijar | SOCJOTECHNIKA | Inżynieria społeczna | Propaganda | Polittechnolog / polittechnologia | Szkolenia SPIN DOKTOR / spin doctor | Kursy SPIN DOKTOR / spin doctor | Usługi SPIN DOKTOR / spin doctor | SPIN doktor dla BIZNESU | SPIN doktor dla POLITYKI | SPIN doktor KURSY i SZKOLENIA zawodowe | SPIN DOKTOR / spin doctor | Narzędzia SPINu | Kursy i szkolenia operatorów informacji i SPIN doktorów | Kursy Spin | Szkolenia Spin | Nauka Spin’u | SPIN doktor Artur Frydrych Szkolenia| - SPIN DOKTOR (spin doctor) - Kursy, Szkolenia, Usługi | INDYWIDUALNE i GRUPOWE SZKOLENIA DLA SPIN DOKTOR'ów | INDYWIDUALNY i GRUPOWY KURS DLA SPIN DOKTOR'ów | Szkolenie dla spin doktorów | Kursy dla spin doktorów | Public relations (PR) | Czarny PR | Marketing polityczny | Marketing społeczny | Czarny pijar | SOCJOTECHNIKA | Inżynieria społeczna | Propaganda | Polittechnolog / polittechnologia | Szkolenia SPIN DOKTOR / spin doctor | Kursy SPIN DOKTOR / spin doctor | Usługi SPIN DOKTOR / spin doctor | SPIN doktor dla BIZNESU | SPIN doktor dla POLITYKI | SPIN doktor KURSY i SZKOLENIA zawodowe | SPIN DOKTOR / spin doctor | Narzędzia SPINu | Kursy i szkolenia operatorów informacji i SPIN doktorów | Kursy Spin | Szkolenia Spin | Nauka Spin’u | SPIN doktor Artur Frydrych Szkolenia|

Percepcja
na sprzedaż!
Bo każda rzecz może być widziana z takiej perspektywy, za jaką zapłacisz!
Przejdź do treści
SPIN doktor

USŁUGI


INDYWIDUALNE i GRUPOWE KURSY i SZKOLENIA dla SPIN DOKTOR'ów.
Kurs na SPIN! ►
SPIN DOKTOR

dla polityki
MENU
Ty
możesz podjąć każdą decyzję!Ja
każdą decyzję mogę uzasadnić!Razem
odnosimy skuces!
GWARANCJA,

nie obietnice!
Rzecz nie w tym jak jest, ale jak wierzą, że jest!

OFERTA WSPARCIA
DLA SZTABÓW WYBORCZYCHSpecjalistyczne szkolenie dla przedstawicieli sztabów wyborczych i SPIN doktor'ów w zakresie operowania informacją tym:

Szkolenia i kursy zawodowe dla obecnych i przyszłych spin-doktor'ów.

Nieodpłatne konsultacje i wsparcie merytoryczne dla absolwentów szkoleń w zakresie objętym programem danego szkolenia po jego zakończeniu.Usługi i wsparcie eksperckie dla przedstawicieli sztabów wyborczych w zakresie operowania informacją.Realizacje na terenie całego kraju.
W sprawie szczegółowej oferty zapraszam do kontaktu bezpośredniego.
Nie ma złych informacji, są tylko źle zinterpretowane.
Kampanie:

Informacyjne

Biznesowe

Polityczne

Społeczne

Wizerunkowe

Propagandowe

Dezinformacyjne

Inne
GWARANCJA,
nie obietnice!Wiedza, praktyka i doświadczenie | są dziś do twojej dyspozycji.

...wykorzystaj to we własnym interesie!


USŁUGI EKSPERCKIE


konsultacje | doradztwo | szkolenia
wsparcie metodyczne i realizacyjne


AUDYTY SOCJOTECHNICZNE

SPIN DOKTOR

dla biznesu
MENU
Ty
możesz podjąć każdą decyzję!Ja
każdą decyzję mogę uzasadnić!Razem
odnosimy skuces!
GWARANCJA,

nie obietnice!
Rzecz nie w tym jak jest, ale jak wierzą, że jest!

OFERTA WSPARCIA
DLA BIZNESUSpecjalistyczne szkolenie dla przedstawicieli biznesu i SPIN doktor'ów w zakresie operowania informacją, w tym:

Szkolenia i kursy zawodowe dla obecnych i przyszłych spin-doktor'ów.

Nieodpłatne konsultacje i wsparcie merytoryczne dla absolwentów szkoleń w zakresie objętym programem danego szkolenia po jego zakończeniu.Usługi i wsparcie eksperckie dla biznesu w zakresie operowania informacją.Realizacje na terenie całego kraju.
W sprawie szczegółowej oferty zapraszam do kontaktu bezpośredniego.
Nie ma złych informacji, są tylko źle podane.
Kampanie:

Informacyjne

Biznesowe

Polityczne

Społeczne

Wizerunkowe

Propagandowe

Dezinformacyjne

Inne
GWARANCJA,
nie obietnice!Wiedza, praktyka i doświadczenie | są dziś do twojej dyspozycji.

...wykorzystaj to we własnym interesie!


USŁUGI EKSPERCKIE


konsultacje | doradztwo | szkolenia
wsparcie metodyczne i realizacyjne


AUDYTY SOCJOTECHNICZNE

▼   INDYWIDUALNE i GRUPOWE SZKOLENIA dla SPIN DOKTOR'ów.   
SPIN DOKTOR

szkolenia
MENU
INDYWIDUALNE i GRUPOWE KURSY i SZKOLENIA dla SPIN DOKTOR'ów.


Profesjonalny kurs zawodowy
dla SPIN doktorów
Kurs na SPIN! ►
INDYWIDUALNE i GRUPOWE
SZKOLENIA DLA SPIN DOKTOR'ów


Specjalistyczne szkolenie dla obecnych i przyszłych spin-doktor'ów.

Nieodpłatne konsultacje i wsparcie merytoryczne dla absolwentów szkolenia w zakresie objętym programem danego szkolenia po jego zakończeniu.

Realizacje na terenie całego kraju.


Zapraszam.
Poznaj i wykorzystaj skuteczne narzędzia tępienia konkurencji!
UNIKALNY
SPECJALISTYCZNY KURS ZAWODOWY
dla SPIN doktorów!


ZAMIAST POPRAWNOŚCI
uczymy skuteczności!


Jedyne takie szkolenie w Polsce.
Zaprojektowane i realizowane przez specjalistów wywiadu gospodarczego.

Program szkolenia chroniony prawem autorskim.Zostań profesjonalnym
OPERATOREM INFORMACJI.
Rzecz nie w tym jak jest, ale jak wierzą, że jest!
O szkoleniu:


SPIN doktor – zawód kojarzony głównie z manipulacjami medialnymi i społecznymi. A to duże uproszczenie. Współczesny SPIN doktor to operator informacji który musi dysponować wiedzą interdyscyplinarną. Oczywiście techniki z zakresu psychologii społecznej są niezwykle ważne, bo to na nich opiera się istota zawodu SPIN doktora. Musi nie tylko umieć się nimi sprawnie posługiwać, ale przede wszystkim rozumieć ich genezę i mechanizmy.

Choć jego praca w dużej mierze opiera się na inżynierii społecznej i socjotechnice, to wiedza współczesnego SPIN doktora nie może sprowadzać się jedynie do tych dziedzin. Dlatego właśnie proponowany kurs zawodowy dla SPIN doktorów został rozszerzony o dodatkowe zagadnienia pozornie niezwiązane wprost z zawodem SPIN doktora, ale jednak niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań i wyzwań przed nim stojących we współczesnych realiach.

I tak obok modułów z zakresu operowania informacją, mowy ciała, obsługi mediów, wystąpień publicznych, socjotechniki, psychologii, inżynierii społecznej, dezinformacji, postępowania w sytuacjach kryzysowych, technik osobopoznawczych, oceny wartości informacji i szczerości, dodane zostały moduły tematyczne które choć nie odnoszą się wprost do istoty zawodu SPIN doktora to są jemu niezbędne, jeśli chce prawidłowo wykonywać swoją profesję. Uczciwie dbać o interes klienta, ale i o swój własny. O bezpieczeństwo SPIN realizacji oraz osób w nie zaangażowanych i ich interesy.

Wśród takich modułów znajduje się m. in:

Moduł prawny, bo świadomość przepisów prawa związanych z realizacjami z zakresu SPINu jest niezwykle ważna, gdyż z jednej strony pozwala chronić siebie, klienta i własne realizacje przed niepożądanymi skutkami prawnymi, z drugiej może być skutecznym narzędziem pacyfikowania przeciwnika.

Moduł związany z pozyskiwaniem informacji środkami nieformalnymi, ochronie źródeł informacji, a także zabezpieczeniu własnych zasobów informacyjnych przed inwigilacją ze strony przeciwnika. To niezwykle istotne aby z jednej strony chronić własne informacje a z drugiej tak operować pozyskanymi aby nie ujawnić metod pracy przy ich pozyskiwaniu oraz ich źródeł.

Moduł związany z operacyjną osłoną i zabezpieczeniem tzw. „czarnych operacji informacyjnych” wymagających zakonspirowania w sposób chroniący zarówno klienta jak i wykonawcę poszczególnych realizacji uwzględniając zarówno aspekt prawny jak i wizerunkowy, także na okoliczność ujawnienia realizacji (tzw. bezpieczne wyprowadzenie). Takie postępowanie to gwarancja, albo przynajmniej minimalizacja ryzyka że, dana operacja informacyjna nie obróci się przeciwko zlecającemu lub wykonawcy.

Moduł dotyczący bezpieczeństwa w pracy przy realizacjach SPIN doktorskich w tym zasad osłony i maskowania kontaktów związanych z realizacją przedsięwzięć SPIN doktorskich wymagających zakonspirowania obejmujących  m. in. podstawowe zasady osłony osób zlecających realizację oraz ich wyprowadzeń w przypadku dekonspiracji realizacji w stopniu zagrażającym bezpośrednio im lub ich interesom. Podstawowe zasady bezpiecznych zachowań SPIN doktora i osób z nim współpracujących. Podstawowe przygotowanie klienta SPIN doktora do bezpiecznej współpracy minimalizującej ryzyka ujawnienia w tym zasada wiedzy minimalnej – niezbędnej. Osłona zasobów informacyjnych, źródeł informacji, metod pracy.

Moduł dotyczący narzędzi kontroli lojalności współpracowników oraz rękojmi zachowania przez nich tajemnicy. Wszak nie od dziś wiadomo, że łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo. A ogniwem tym najczęściej jest człowiek, istota podatna na wpływy, emocje, ambicja, manipulacje, szantaż, przekupstwo lub po prostu bezmyślna i nieprzewidująca skutków swoich zachowań czy wypowiedzi. Zabezpieczenie tego aspektu jest na tyle ważne, że jedna taka czarna owca może rozwalić całą skrupulatnie zaplanowaną realizację. Przydatne są tutaj liczne techniki osobopoznawcze i proste badania (testy) behawioralne. Można je przeprowadzić w niemal każdych okolicznościach. Niewielki wysiłek a duży wzrost zdolności operacyjnej.

Moduł dotyczący rozpoznania kłamstwa i skutecznego kłamania. Zagadnienia niezwykle ważne, obejmujące zarówno analizę treści wypowiedzi, formy wypowiedzi  jak i zachowań niewerbalnych. Trudno przeciwnika przepytać na wariografie. Tymczasem skuteczność metod psychologicznych jest porównywalna a niekiedy nawet wyższa. W dodatku nie wymaga współpracy a nawet zgody badanego. Daje ogromną przewagę nad przeciwnikiem. Ocena szczerości wypowiedzi pozwala wyciągać dalekie wnioski. Z drugiej strony odpowiednie przygotowanie własnego klienta do takich zachowań aby nie dał się sprofilować przeciwnikowi także jest istotne. Wszak specjaliści z tej dziedziny pracują także dla konkurentów. Takie narzędzie w ręku specjalisty to broń niezwykle niebezpieczna.

Moduł obejmujący podstawy metod i technik przesłuchań oraz technik oporu w trakcie przesłuchania. No cóż, przesłuchanie w tej branży może przydarzyć się każdemu. Podobno nie ma ludzi niewinnych. Są tylko niewłaściwie przesłuchani. Warto zawczasu poznać przynajmniej podstawowe metody i techniki przesłuchań aby nie stać się ich ofiarą w krytycznym momencie. Warto także poznać techniki oporu w trakcie przesłuchań aby nie dać się zmanipulować przesłuchującemu i mimowolnie nie wziąć udziału w jego grze. Aby samemu mimowolnie nie dostarczyć wiedzy przeciwko sobie. Współczesne metody przesłuchań oparte na psychologii są dalekie od wyobrażeń przeciętnego człowieka. Pozwalają zdobywać od niego informacje nawet bez jego świadomej współpracy. A w zawodzie SPIN doktora to bardzo niebezpieczne. Wiedza w tym zakresie jest szczególnie przydatna w kraju w którym organy państwa są permanentnie wykorzystywane w walce politycznej, a zawód SPIN doktora to linia frontu wojny informacyjnej.

I to wszystko jako dodatek do specjalistycznej wiedzy związanej z istotą zawodu SPIN doktora. Po szczegóły zapraszam do programu szkolenia.

Oczywiście program kursu zawodowego dla SPIN doktorów obok zagadnień teoretycznych zawiera liczne odniesienia do przykładów praktycznych, studiów przypadku oraz zajęcia warsztatowe. Uwzględnia także czas na dodatkowe zagadnienia wprowadzone przez samych słuchaczy w trakcie trwania szkolenia oraz czas na konsultacje indywidualne, także już po zakończeniu szkolenia.Czy konkurencyjne szkolenia dla SPIN doktorów oferują taką wiedzę? Zastanów się zanim kupisz.


Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym programem oraz do udziału w szkoleniu.
Program szkolenia:Wprowadzenie do SPINu. (Czym jest SPIN? (geneza i definicja pojęcia). Kim jest SPIN doktor i czym się zajmuje (definicja pojęcia, praca i zadania kompetencje, metody i środowisko pracy spin doktora). Rodzaje spin’u.)

Twardy i miękki SPIN.

SPIN, czarny piar (PR) i socjotechnika a prawo. (Legalne i nielegalne realizacje SPINu. Prawne granice dopuszczalności poszczególnych rodzajów realizacji oraz stosowania poszczególnych rodzajów narzędzi „spin doktorskich” w tym administracyjnych, socjotechnicznych i czarno-pijar’owskich. Kodeks karny. Kodeks cywilny. Inne ustawy. Linia orzecznicza.)

Współpraca Spin doktora z klientem. (Jasne reguły od początku. Niezależność SPIN doktora. Odpowiedzialność SPIN doktora. Rozliczalność pracy SPIN doktora. Zadania „nie SPINowe” dla SPIN doktora.)

Przygotowanie realizacji przez SPIN doktora. (Etap określania celu, etap gromadzenia informacji, etap wyboru metody i narzędzi, etap planowania ataku, etap oceny ryzyka, etap realizacyjny, etap zamykający.)

Wybrane narzędzia pracy SPIN doktora. (Administracyjne i okołoadministracyjne narzędzia wykorzystywane w pracy SPIN doktorów.)

Podstawy bezpieczeństwa w pracy SPIN doktora. (Podstawowe zasady osłony i maskowania realizacji SPIN doktorskich wymagających zakonspirowania. Podstawowe zasady osłony i maskowania kontaktów związanych z realizacją przedsięwzięć SPIN doktorskich wymagających zakonspirowania. Podstawowe zasady osłony osób zlecających realizację oraz ich wyprowadzeń w przypadku dekonspiracji realizacji w stopniu zagrażającym bezpośrednio im lub ich interesom. Podstawowe zasady bezpiecznych zachowań SPIN doktora i osób z nim współpracujących. Podstawowe przygotowanie klienta SPIN doktora do bezpiecznej współpracy minimalizującej ryzyka ujawnienia. Zasada wiedzy minimalnej – niezbędnej. Osłona zasobów informacyjnych, źródeł informacji, metod pracy.)

Narzędzia kontroli lojalności współpracowników.

Socjotechnika. (Definicja socjotechniki, Narzędzia socjotechniczne i sposoby ich wykorzystywania, Socjotechnika w otaczającej nas rzeczywistości, Podatność na manipulacje socjotechniczne.)

Socjotechnika jako narzędzie pozyskiwania nieuprawnionego dostępu do chronionych zasobów informacyjnych i innych organizacji. (Stosowane techniki i metody, Sposoby minimalizacji skutków.)

Atak socjotechniczny. (Socjotechnika jako podstawowe narzędzie pracy szpiega przy pozyskiwaniu nieuprawnionego dostępu informacji, Definicja ataku socjotechnicznego, Dobór (typowanie) celu ataku, Dobór czasu i miejsca ataku, Etapy ataku socjotechnicznego, Praktyczne metody stosowane podczas ataku, Symptomy ataku, Czynniki ułatwiające atak socjotechniczny na firmę, Metody minimalizacji ryzyka skutecznego ataku socjotechnicznego, Zachowania zwiększające podatność na działanie socjotechniki, Minimalizacja/eliminacja skutków ataku socjotechnicznego, Działania prewencyjne.)

Socjotechnika w cyberprzestrzeni. (Socjotechnika jako podstawowe narzędzie pracy szpiega także w internecie, Pozorna anonimowość w internecie, Atak socjotechniczny w świecie wirtualnym, Dobór celu ataku, Czasu i miejsca ataku, Etapy ataku, Praktyczne metody stosowane podczas ataku, Symptomy ataku, Czynniki ułatwiające atak socjotechniczny na firmę z wykorzystaniem internetu, Metody minimalizacji ryzyka skutecznego ataku socjotechnicznego, Niebezpieczne zachowania w świecie wirtualnym, Zachowania zwiększające podatność na działanie socjotechniki, Minimalizacja/eliminacja skutków ataku socjotechnicznego, Działania prewencyjne, Ochrona własnej tożsamości w internecie, Podstawowe zasady bezpiecznego zachowania w internecie, Analiza informacji, Strony www, Grupy dyskusyjne, Serwisy informacyjne, Serwisy społecznościowe, Nawiązywanie e-kontaktu, Ślady naszej działalności w internecie, Użytkownicy lepsi od nas, Bezpieczeństwo naszego komputera, Przechodzenie z kontaktu wirtualnego na realny.)

Manipulacja przestrzenią i środowiskiem. (Stosowanie substancji semiochemicznych w celu wywarcia wpływu i warunkowania zachowań (prawda i mity, warunki konieczne, skutki uboczne, ryzyko). Wspieranie manipulacji socjotechnicznych przy użyciu innych środków (urządzeń technicznych, środków chemicznych, warunków środowiskowych, termicznych i optycznych). Tworzenie hybryd manipulacyjnych oraz zapętlających. Techniki percepcyjne (czy widzimy to, czego się spodziewamy - czy to co jest rzeczywistością). Nieprzewidywalny czynnik ludzki.)


ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Ćwiczenie w zakresie praktycznego stosowania podstawowych narzędzi socjotechnicznych poznanych w  trakcie tej części szkolenia. Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.


Socjotechnika i techniki warunkowania zachowań, wywierania wpływu i manipulacji oraz sposoby skutecznej obrony i odwracania ataku manipulacyjnego przeciwko napastnikowi. (Podstawowe czynniki psychologiczne i reguły zachowań ludzkich w aspekcie możliwości ich wykorzystywania w manipulacjach.)

Podstawowe definicje i rozróżnienie pojęć. (Czym jest socjotechnika? Czym są manipulacje? Czym jest wywieranie wpływu? Czym jest warunkowanie zachowań?)

Typy osobowości. (Melancholik, Sangwinik, Choleryk, Flegmatyk.)


ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Ćwiczenie rozpoznawania (identyfikowania) poszczególnych typów osobowości, naśladowania ich percepcji, reakcji i zachowań oraz oddziaływania na nie. Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.


Rodzaje i hierarchie potrzeb i wartości. (Hierarchia potrzeb wg. Abrahama Maslowa.)

Mechanizmy obronne. (Fantazjowanie, Identyfikacja, Projekcja, Introjekcja, Izolowanie, Kompensacja, Odizolowanie emocjonalne, Odkupienie, Przemieszczenie, Racjonalizacja, Reakcja upozorowana, Reakcja przestawiania znaków, Regresja, Sublimacja, Wyparcie, Zaprzeczenie, Unieważnienie rzeczywistości.)


ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Ćwiczenie rozpoznawania (identyfikowania) uaktywnienia symptomów poszczególnych mechanizmów obronnych i zachowań neutralizujących je. Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.


Teoria samorealizacji.

Potrzeby. (Potrzeba seksualna. Potrzeba wrażeń zmysłowych. Potrzeba ekshibicjonizmu. Potrzeba bezpieczeństwa. Potrzeba unikania urazu fizycznego. Potrzeba unikania urazu psychicznego ze strony innych. Potrzeba unikania urazu psychicznego we własnych oczach. Potrzeba poniżania. Potrzeba dokonania. Potrzeba stowarzyszania (przyłączania się). Potrzeba agresywności. Potrzeba autonomii. Potrzeba kompensacji. Potrzeba poddania się. Potrzeba usprawiedliwiania się. Potrzeba rządzenia (dominacji). Potrzeba żywienia i opiekowania się. Potrzeba porządku. Potrzeba zabawy. Potrzeba izolacji. Potrzeba ratunku (doznawania opieki i oparcia). Potrzeba rozumienia. Potrzeba twórczości.)


ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Ćwiczenie rozpoznawania symptomów poszczególnych potrzeb oraz zachowań i reakcji z nimi związanych. Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.


Rodzaje psychomanipulacji. (Samoocena (potrzeba samooceny, jak powstaje samoocena?), Konformizm, Podnoszenie wartości drugiej strony, Manipulowanie własnym wizerunkiem, Deprecjacja innych, Dysonans poznawczy (czym jest, jak funkcjonuje i na czym sie opiera?), Liczy się każdy grosz, Stopa w ustach i dialog, Manipulacje emocjami, Manipulacje poczuciem kontroli, Manipulacje oparte na wrodzonych automatyzmach, Manipulacyjne kontrowersje.)

Techniki manipulacyjne. (Wzajemność, Niedostępność, Zaangażowanie (konsekwencja), Lubienie i sympatia, Społeczny dowód słuszności, Wzbudzanie poczucia winy, Atak personalny, Przeszkadzanie, Dokręcanie śruby (imadło), Dobry-zły, Wilk w owczej skórze, Stopa w drzwiach, Odłóżmy to na później, Niepełne pełnomocnictwo, Oskubywanie, Niska piłka, Próbny balon, Bezinteresowny kelner, Pusty portfel, Pozorne ustępstwo, Drzwiami w twarz, Zdechła ryba, Optyk, Śmieszne pieniądze, Byle nie stracić, Magiczne słowo, Zmiana poglądów (dysonansu poznawczego), Wolność myśli, zachowań (reaktancja), Automatyczne zachowanie, Ingracjacja (podnoszenie wartości, konformizm, autoprezentacja), Kozioł ofiarny, Zagadanie, Eskalacja żądań, Sytuacje stresowe, Huśtawka emocjonalna, Drzwiami w twarz, Wzbudzanie poczucia winy, Bezlitosny partner, Wszystko albo nic, Fakty dokonane, Zachowania irracjonalne, Reorientacja, Co by było gdyby, Wyuczona bezradność, Procedura scenariusza, Autorytet, Zasada wzajemności, Autodeprecjacja.)


ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Ćwiczenie wcześniej poznanych technik manipulacyjnych i oddziaływań psychomanipulacyjnych. Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.


Pranie mózgu.

Hipnoza jako manipulacja.

Perswazja podprogowa.

Techniki przeciwstawienia się manipulacjom. (Naturalne mechanizmy obronne, Habituacja, Instynkt hamowania agresji i empatia, Reaktancja, Samoocena, Osobowość i manipulacje.)

Techniki radzenia sobie z manipulacjami. (Akceptowanie komplementów, Zamiana oceny na opinię, Demaskowanie aluzji, Zasłona z mgły, Przyznanie się do błędu i uprzedzanie krytyki, Negocjowanie sposobu prowadzenia rozmów, Technika małego księcia, Zdarta płyta, Złamanie zasady wzajemności.)


ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Ćwiczenie technik obronnych i neutralizujących ataki manipulacyjne i psychoperswazyjne. Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.


Wartości. (Rodzaje i hierarchia wartości, Techniki wywierania wpływu oparte na systemie wartości.)

Neuromarketing. (Jak działa mózg?, Istota neuromarketingu, Rola neuromarketingu w wywieraniu wpływu na człowieka jako jednostkę oraz na grupy społeczne, "przycisk kupna", Praktyczne zastosowania wiedzy z zakresu neuromarketingu, Manipulacje neuromarketingowe, Neuromarketing jako narzędzie osiągania celów biznesowych, Skuteczność narzędzi neuromarketingowych.)

Neurologiczna mapa rzeczywistości.

Metaprogramy. (Unikanie, Dążenie, Wewnętrzne, Zewnętrzne, Podobieństwa, Różnice, Ja, Inni, Konieczność, Możliwość, Szczegółowe, Globalne, Proaktywne, Reaktywne, W czasie, Przez czas.)

Percepcja. (Słuchowiec, Wzrokowiec, Czuciowiec.)


ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Ćwiczenie rozpoznawania sposobów sposobu percepcji i metaprogramów rozmówcy oraz wywierania wpływu na niego poprzez wykorzystanie narzędzi poznanych podczas tej części szkolenia. Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.


Inne aspekty związane z wykorzystaniem narzędzi socjotechnicznych w życiu codziennym. (w biznesie i życiu pozazawodowym); ( Wprawne oko (obserwacja) zamiast wariografu (wykrywacza kłamstw). Techniki i metody sprzedaży perswazyjnej. Elementy manipulacji socjotechnicznej podczas negocjacji handlowych. Przekaz ukierunkowany (np. szantaż lub zastraszenie jednego z członków zespołu). Wspieranie manipulacji socjotechnicznych przy użyciu innych środków (urządzeń technicznych, środków chemicznych, warunków środowiskowych, termicznych i optycznych). Techniki osobopoznawcze (cel i zakres stosowania). Analiza zachowań niewerbalnych (mowa ciała, notatki, grifonaże ect.).

Komunikacja pozawerbalna. (Kreowanie i czytanie mowy ciała, Analiza postaw i zachowań, Manipulowanie na styku przekazów werbalnego i niewerbalnego, Międzynarodowy język gestów.)

Komunikacja niewerbalna. (Czym jest komunikacja niewerbalna, Co składa się na przekaz pozawerbalny, Jakie wpływ na odbiór komunikatu ma sfera niewerbalna, Mowa ciała a komunikacja pozawerbalna, Czy mowy ciała można się nauczyć? Odruchy bezwarunkowe zdradzające manipulację przekazem niewerbalnym, Słowa czy gesty, zachowania, wizerunek? Na co zwrócić szczególną uwagę? Manipulacja sposobem mówienia, Adekwatność przekazu niewerbalnego do słów (argumentów rzeczowych) i okoliczności (sytuacji), Punkty krytyczne.).

Osobiste strefy ochronne człowieka. (Intymna, Osobista, Oficjalna, Publiczna).

Mowa ciała w określonych sytuacjach. (prezentacja i omówienie postaw); (Postawy i mowa ciała w biznesie, Postawy i mowa ciała w polityce, Postawy i mowa ciała w życiu publicznym, Postawy i mowa ciała w relacjach wzajemnych zależności (uczeń-nauczyciel, dziecko-rodzic, kierownik-podwładny), Postawy i mowa ciała w sytuacjach nadzwyczajnych, Postawy i mowa ciała specyficzne dla określonych zawodów, Postawy i mowa ciała wynikające z wykonywanych czynności (np. przesłuchanie), Postawy i mowa ciała adekwatne do pełnionej funkcji (np. dowodzenie, służenie), Postawy i mowa ciała świadczące o określonym stosunku do tematu lub sprawy (rozmyślanie, odrzucenie, docięcie się, poparcie, pozytywny odbiór, zainteresowanie, znudzenie), Zachowania, postawy i mowa ciała świadczące o nieszczerych intencjach (kłamanie, manipulowanie).).

Ruchy gałek ocznych. (Czytanie i interpretacja mimowolnych ruchów gałek ocznych rozmówcy.)

Inne aspekty pozostające w związku z przekazem niewerbalnym. (Osobowość a mowa ciała, Wiek a mowa ciała, Wpływ grupy (środowiska) na zachowania poszczególnych osób, Wpływ zawodu na mowę ciała i sposób formułowania przekazu werbalnego, Kreacja własnego wizerunku.).

Międzynarodowy język ciała. (Te same gesty - różne znaczenie i odbiór, Przykłady gestów i omówienie ich interpretacji zależnie od kraju, regionu, kultury, historii, religii itp., Wpływ różnic kulturowych i etnicznych na przekaz niewerbalny.).


ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Ćwiczenia warsztatowe z udziałem słuchaczy polegające na praktycznym ćwiczeniu umiejętności poznanych w bloku szkoleniowym dot. mowy ciała zakresie rozpoznawania, czytania i interpretowania języka ciała rozmówcy w różnych sytuacjach i okolicznościach, przyjmowania oraz rozpoznawania określonych postaw i zachowań niewerbalnych. Analiza i ćwiczenie gestykulacji. Kreowanie własnej mowy ciała. Kreowanie określonego wizerunku poprzez odpowiedni dobór mowy ciała i innych zachowań niewerbalnych. Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.


Perswazja. (Praktyczna Instrukcja Postępowania Manipulacyjnego).


ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Ćwiczenie technik i zachowań perswazyjnych oraz ich odwracania gdy są stosowane przez przeciwnika wobec nas. Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.


Komunikacja w sytuacjach kryzysowych wewnątrz organizacji oraz z podmiotami kooperującymi i mediami.

Sytuacja kryzysowa. (Czym jest kryzys? Czym są i kiedy występują sytuacje kryzysowe, Geneza sytuacji kryzysowej, Rodzaje sytuacji kryzysowych, Wywołanie sytuacji kryzysowej jako narzędzie uzyskania dostępu do zasobów informacyjnych organizacji.)

Komunikacja społeczna w sytuacjach kryzysowych. (Podstawowe zasady komunikacji wewnętrznej, Podstawowe zasady komunikacji zewnętrznej, Zapewnienie koordynacji i spójności informacji, Określenie celów do osiągnięcia poprzez informowanie.)

Komunikacja z mediami masowymi w sytuacjach kryzysowych. (Organizacja kontaktów z mediami, Co mówić wolno, Kto ma mówić, Czego mówić nie wolno, Jak mówić, Kreacja wizerunku, Wykorzystanie informacji niepewnych i niezweryfikowanych, Przecieki kontrolowane, Plotki, Kontrola publikacji, Reagowanie i ignorowanie określonych informacji, Przeczekanie, odkładanie reakcji w czasie, Metody wywierania wpływu na media i dziennikarzy, Embargo informacyjne, Które informacje chcemy upowszechnić, W jakim zakresie i dlaczego upowszechniamy daną informację, W jakiej formie upowszechnić informację, Jaki cel mamy zamiar osiągnąć upowszechniając daną informację, Wykorzystanie ekspertów, Inne aspekty.)

Operowanie informacją techniki i sposoby posługiwania się informacją w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów. (kreacja pożądanego obrazu rzeczywistości i reakcji społecznych).

Sposoby wpływania i manipulowania opinią publiczną i mass-mediami (Studium przypadków. Omówienie technik i metodologii. Przykłady manipulacji medialnych w Polsce z różnych okresów czasu w odniesieniu do różnych zagadnień w aspekcie praktyczno-realizacyjnym. Manipulowanie "swobodnymi" wypowiedziami (opiniami, komentarzami, artykułami itp.) w internecie. Pozorowane (sterowane) wypowiedzi spontaniczne użytkowników internetu (metodologia postępowania).)


STUDIUM PRZYPADKU - Kontakt z mediami po akcie terroru z udziałem zakładników (dziennikarze na miejscu zdarzenia, czym jest akt terroru, czego i dlaczego ujawniać nie wolno, czego nie należy pokazywać, jak się zachować w kontakcie bezpośrednim z dziennikarzem, fotoreporterem, kamerą).

ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Ćwiczenie praktyczne w zakresie prowadzenia symulowanych negocjacji z napastnikiem (szantażystą / terrorystą) w trakcie których słuchacze będą wcielać się w poszczególne role i realizować określony scenariusz, określać cele taktyczne i strategiczne do osiągnięcia jak też sposoby dojścia do nich w dynamicznie zmieniających się realiach (gra negocjacyjna). Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.

STUDIUM PRZYPADKU - Kontakt z mediami po ujawnieniu wady towaru dyskwalifikującej firmę bądź produkt  (Omówienie sposobu postępowania na przykładach zdarzeń mających miejsce w przeszłości w Polsce. Analiza przyczyn, sposobu postępowania i skutków długo i krótkofalowych. Szukanie winnych. Kozioł ofiarny na ołtarzu mediów. Ochrona wizerunku (marki). Działania prawne).


Operowanie informacją. (Zasady obsługi informacją. Manipulacja to nie kłamstwo. Bezpieczne posługiwanie się informacją. Jak z prawdziwych informacji wykreować fałszywy obraz rzeczywistości. Przygotowanie własnego stanowiska w sprawie. Dobór argumentów. Racjonalizm czy populizm? Poszukiwanie sojuszników. Kreowanie własnej racji i jej poparcia.)


STUDIUM PRZYPADKU - Międzynarodowa operacja wywiadu izraelskiego "Hasbara" której celem była kontrola i wywarcie wpływu na opinie publiczną, mass-media oraz wypowiedzi w internecie prowadzona przez izraelski wywiad zakonspirowany w tamtejszym MSZ która swym zasięgiem objęła wszystkie liczące się państwa na świecie w tym Polskę.


Manipulowanie informacją.

Dezinformacja (Wzorce dezinformacji).


ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Ćwiczenie w zakresie przygotowywania realizacji dezinformacyjnych w oparciu o wcześniej poznane wzorce dezinformacji. Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.


Wystąpienia publiczne. (Podstawowe zasady komunikacji podczas wystąpień publicznych, Jak odbierany jest przekaz, Co odbiorca zapamiętuje, Aspekt wizerunkowy, Gestykulacja, Wybrane elementy mowy ciała (przekazu pozawerbalnego) podczas konferencji i innych wystąpień publicznych, Trudne sytuacje, Niewygodne pytania, Nieprzewidziane zdarzenia, Czynniki utrudniające wystąpienie i ich ograniczanie.)


ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Przeprowadzenie pozorowanej konferencji prasowej. Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.


Typy pytań i ich zastosowanie. (Sondujące, Zwrotne, Porównawcze, Hipotetyczne, Wielokrotne.)

Sztuka zarządzania wojną informacyjną.

Techniki osobopoznawcze w pozyskiwaniu informacji.

Rozpoznanie kłamstwa i skuteczne kłamanie. (Nasza percepcja rozmówcy jako narzędzie samomanipulacji i błędnych wniosków. Podstawowe cechy szczerych zachowań i wypowiedzi. Podstawowe cechy nieszczerych zachowań i wypowiedzi. Symptomy werbalne kłamstwa. Symptomy kłamstwa w treści relacji. Kłamstwo świadome. Kłamstwo nieświadome. Ułomność pamięci ludzkiej. Przeinaczenia i uzupełnienia nieświadome. Stereotypizacja. Błędy postrzegania. Cechy kłamstwa normalnego i patologicznego. Rozpoznanie kłamstwa w oparciu o cechy niewerbalne. Zachowania i przekazy pozawerbalne pozwalające ocenić szczerość przekazu. Odruchy kontrolowalne i bezwarunkowe ujawniające kłamstwo. Mikrogrymasy. Postawy. Emocje. Maskowanie przekazu pozawerbalnego. Spójność przekazu werbalnego z niewerbalnym. Wskaźniki kłamstwa / nieszczerości. Ocena przekazu i narzędzia wspomagające ocenę.)

Podstawy metod i technik przesłuchań, metody oporu w trakcie przesłuchania. (Gry psychologiczne i ich ukryte cele realizowane w trakcie rozmowy. Rodzaje pytań, ich cele i wykorzystanie w tym: Pytania otwarte. Pytania zamknięte. Pytania behawioralne. Pytania przynęty. Pytania naprowadzające. Pytania z ukrytą odpowiedzią. Pytania zamykające. Metody oddziaływania na rozmówcę nieszczerego w tym: Metoda “wywiadu poznawczego”. Metoda ujawniania związku świadka ze sprawą. Metoda perswazji. Metoda przypominania. Metoda wytwarzania u świadka poczucia bezpieczeństwa. Metoda bezpośredniego wykazywania kłamstwa. Metoda „ślepej uliczki". Metoda „wszechwiedzy". Metoda szczegółowych pytań. Metoda ujawniania motywów kłamstwa. Inne techniki i metody. Typy rozmów, ich cele i wykorzystanie w tym: Rozmowa sondażowa. Rozmowa indagacyjna. Rozmowa potwierdzająca. Rozmowa wykluczająca.)

ZAGADNIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I PODSUMOWUJĄCE. (Problemy i zagadnienia zgłoszone przez słuchaczy w trakcie szkolenia).


ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Zamykające warsztaty praktyczne podsumowujące ogół wiedzy pozyskanej w trakcie całego szkolenia.Po szkoleniu
KONSULTACJE INDYWIDUALNE
dla zainteresowanych!
Istnieje możliwość modyfikacji harmonogramu realizacji oraz programu prezentowanego powyżej szkolenia dla SPIN doktor’ów pod zindywidualizowane potrzeby zamawiającego. W sprawie szczegółów zapraszam do kontaktu bezpośredniego.W zakresie zagadnień objętych programem szkolenia świadczę także usługi ekspercie obejmujące doradztwo, konsultacje, wsparcie metodyczne i realizacyjne oraz inne, z zachowaniem gwarancji poufności dla klienta.
Dodatkowe informacje o szkoleniu dla SPIN doktor'ów:
Czas szkolenia:

Szkolenie ośmiodniowe.
ok. 56 godzin.

8 dni po ok. 7 godzin
(opcjonalnie możliwa realizacja w 5 dni po ok.10 godzin)Cena szkolenia:

15.800 złotych
za szkolenie dla grupy od 1 do 5 osób.
Miejsce szkolenia:

Szkolenie realizowane z dojazdem do klienta na terenie całego kraju.To jest ważne:

Wiem, jak często pytania pojawiają się wiele dni, a nawet tygodni po zakończeniu szkolenia, dlatego:

W ramach zagadnień objętych programem tego szkolenia jego uczestnicy mają możliwość indywidualnej konsultacji także po zakończeniu szkolenia drogą elektroniczną lub osobiście gdyby zaszła taka potrzeba bez dodatkowych opłat.
Wykładowca:

ARTUR FRYDRYCH

Ekspert ds. bezpieczeństwa biznesu specjalizujący się w zagadnieniach związanych z ochroną kontrinwigilacyjną i kontrwywiadowczą organizacji i osób, przeciwdziałaniu szpiegostwu gospodarczemu, wykorzystaniu narzędzi socjotechnicznych przy pozyskiwaniu nieuprawnionego dostępu do chronionych zasobów informacyjnych organizacji jak też zwalczaniem innych zagrożeń bezpieczeństwa biznesu (przestępczość pospolita, wrogie działania konkurencji, nielojalność pracowników).

Wykładowca oraz autor wielu unikalnych szkoleń z powyższych dziedzin dla pracowników różnych szczebli przedsiębiorstw krajowych i korporacji międzynarodowych działających w Polsce głównie w sektorze energetycznym, budowlanym, telekomunikacyjnym, farmaceutycznym i spożywczym oraz urzędów centralnych i samorządowych jak też innych instytucji państwowych.

Licencjonowany detektyw.

Od 2003 roku w oparciu o wcześniej zdobyte doświadczenie zawodowe oraz stale poszerzaną wiedzę teoretyczną i praktyczną jako niezależny specjalista świadczy usługi szkoleniowe, konsultacyjne i realizacyjne oraz wsparcia metodologicznego na rynku komercyjnym dla firm i instytucji. Prowadzi także audyty bezpieczeństwa zarówno metodami tradycyjnymi jak też w warunkach pozorowanego incydentu.

Z wykształcenia ekonomista. Autor publikacji dotyczących bezpieczeństwa biznesu oraz wykorzystywania narzędzi socjotechnicznych w prasie branżowej. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne. Ściśle współpracuje z kilkoma firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi z terenu całej Polski. Poza tradycyjnymi szkoleniami prowadzi także unikalne na rynku komercyjnym warsztaty praktyczne w terenie w warunkach pozorowanych maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych, które pozwalają uczestnikom na pozyskanie wiedzy i doświadczenia nieosiągalnego w warunkach „sali wykładowej”.
Szkolenie wewnętrzne / dedykowane:

W zakresie zagadnień objętych programem niniejszego szkolenia organizujemy szkolenia wewnętrzne dedykowane wskazanym pracownikom zlecającej firmy bądź instytucji z programem każdorazowo profilowanym pod ich indywidualne potrzeby.Usługi eksperckie:

W zakresie zagadnień objętych programem niniejszego szkolenia realizujemy także usługi eksperckie, doradcze oraz wsparcia metodycznego.Dodatkowe informacji organizacyjne, o szkoleniu, wykładowcy, warunkach realizacji i cenie znajdziesz na stronie głównej serwisu SPECJALISTA.edu.pl
SPIN doktor

- ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI!

GWARANCJA,
nie obietnice!Wiedza, praktyka i doświadczenie | są dziś do twojej dyspozycji.

...wykorzystaj to we własnym interesie!PIERWSZE KOMPLEKSOWE
SZKOLENIE SOCJOTECHNICZNE

pt.
Socjotechnika w biznesie
i życiu codziennym.
INDYWIDUALNE i GRUPOWE
SZKOLENIA DLA SPIN DOKTOR'ów


Specjalistyczne szkolenie dla obecnych i przyszłych spin-doktor'ów.

Nieodpłatne konsultacje i wsparcie merytoryczne dla absolwentów szkolenia w zakresie objętym programem danego szkolenia po jego zakończeniu.

Realizacje na terenie całego kraju.


Zapraszam.
Unikalne
PIERWSZE KOMPLEKSOWE
SZKOLENIE SOCJOTECHNICZNE
dedykowane dla SPIN doktorów!Jedyne takie szkolenie w Polsce.
Zaprojektowane i realizowane przez specjalistów wywiadu gospodarczego.


Program szkolenia chroniony prawem autorskim.
O szkoleniu:


Socjotechnika jest przede wszystkim narzędziem. Ani dobrym, ani złym. Wszystko zależy od tego kto, jak i w jakich intencjach się nim posługuje?

Jeśli zdarzyło ci się pójść do supermarketu i kupić więcej niż planowałeś, na skutek reklamy lub oszałamiającej prezentacji kupiłeś jakiś niepotrzebny lub zbyt drogi produkt, zgodziłeś się na coś na co nie miałeś ochoty bo głupio było odmówić, brałeś udział w negocjacjach i poszedłeś na nadmierne ustępstwa i nie wiesz jak to się stało, ktoś wydawał się „taki miły” a okazał się zwykłym wyrachowanym naciągaczem - to właśnie padłeś ofiarą manipulacji socjotechnicznej.

Socjotechnika jest wszechobecna w naszym życiu zarówno zawodowym jak i prywatnym. Często sami ją stosujemy. Czasem z premedytacją czasem mimowolnie.

Warto poznać narzędzia służące wywieraniu wpływu na ludzi, oraz mechanizmy ich działania, aby móc je rozpoznawać, bronić się przed nimi lub wykorzystywać dla własnych celów.

Nasze unikalne i jedyne w Polsce Kompleksowe Szkolenie Socjotechnicznie obejmuje pełne spektrum zarówno narzędzi manipulacyjnych jak i potencjalnych miejsc i sposobów ich stosowania zarówno w biznesie jak i w życiu codziennym.  Po szczegóły odsyłam już bezpośrednio do programu szkolenia zamieszczonego poniżej.

Szkolenie nasze kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych zawodowo przedmiotową tematyką a w szczególności pracowników działów handlowych, PR, marketingu, reklamy, ale także innych osób chcących rozpoznać zjawisko aby móc zabezpieczyć się przed jego negatywnymi skutkami lub po prostu wykorzystać zdobytą wiedzę w swojej działalności zawodowej bądź życiu osobistym.

W ramach szkolenia zaprezentujemy w przejrzysty sposób zarówno podstawowe techniki manipulacji, warunkowania zachowań ludzkich i wywierania na nie wpływu, jak też wiele innych, mniej znanych technik oraz hybryd manipulacyjnych tworzonych oparciu o nie, których to ofiarą często padamy nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Pokażemy nie tylko same techniki i metody, ale również ich genezę dzięki której są tak niezwykle skuteczne.

Pokażemy także coraz częściej stosowane manipulacje środowiskiem (otoczeniem) które mają na celu wywołanie określonych reakcji organizmu ludzkiego (rozkojarzenie, podniecenie, zmęczenie, reakcje fizjologiczne, ograniczenie świadomości).

Wskażemy skuteczne metody rozpoznawania ww. działań manipulacyjnych i osaczających, przeciwstawiania się im, obrony przed nimi, a także skutecznego odwracania ataku manipulacyjnego przeciwko napastnikowi (manipulatorowi).Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym programem oraz do udziału w szkoleniu.
Program szkolenia:SOCJOTECHNIKA (Definicja socjotechniki, Narzędzia socjotechniczne i sposoby ich wykorzystywania, Socjotechnika w otaczającej nas rzeczywistości, Podatność na manipulacje socjotechniczne.)

SOCJOTECHNIKA JAKO NARZĘDZIE POZYSKIWANIA NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU DO CHRONIONYCH ZASOBÓW INFORMACYJNYCH I INNYCH ORGANIZACJI (Stosowane techniki i metody, Sposoby minimalizacji skutków.)

ATAK SOCJOTECHNICZNY (Socjotechnika jako podstawowe narzędzie pracy szpiega przy pozyskiwaniu nieuprawnionego dostępu informacji, Definicja ataku socjotechnicznego, Dobór (typowanie) celu ataku, Dobór czasu i miejsca ataku, Etapy ataku socjotechnicznego, Praktyczne metody stosowane podczas ataku, Symptomy ataku, Czynniki ułatwiające atak socjotechniczny na firmę, Metody minimalizacji ryzyka skutecznego ataku socjotechnicznego, Zachowania zwiększające podatność na działanie socjotechniki, Minimalizacja/eliminacja skutków ataku socjotechnicznego, Działania prewencyjne.)

SOCJOTECHNIKA W CYBERPRZESTRZENI (Socjotechnika jako podstawowe narzędzie pracy szpiega także w internecie, Pozorna anonimowość w internecie, Atak socjotechniczny w świecie wirtualnym, Dobór celu ataku, Czasu i miejsca ataku, Etapy ataku, Praktyczne metody stosowane podczas ataku, Symptomy ataku, Czynniki ułatwiające atak socjotechniczny na firmę z wykorzystaniem internetu, Metody minimalizacji ryzyka skutecznego ataku socjotechnicznego, Niebezpieczne zachowania w świecie wirtualnym, Zachowania zwiększające podatność na działanie socjotechniki, Minimalizacja/eliminacja skutków ataku socjotechnicznego, Działania prewencyjne, Ochrona własnej tożsamości w internecie, Podstawowe zasady bezpiecznego zachowania w internecie, Analiza informacji, Strony www, Grupy dyskusyjne, Serwisy informacyjne, Serwisy społecznościowe, Nawiązywanie e-kontaktu, Ślady naszej działalności w internecie, Użytkownicy lepsi od nas, Bezpieczeństwo naszego komputera, Przechodzenie z kontaktu wirtualnego na realny.)

MANIPULACJA PRZESTRZENIĄ I ŚRODOWISKIEM (Stosowanie substancji semiochemicznych w celu wywarcia wpływu i warunkowania zachowań (prawda i mity, warunki konieczne, skutki uboczne, ryzyko). Wspieranie manipulacji socjotechnicznych przy użyciu innych środków (urządzeń technicznych, środków chemicznych, warunków środowiskowych, termicznych i optycznych). Tworzenie hybryd manipulacyjnych oraz zapętlających. Techniki percepcyjne (czy widzimy to, czego się spodziewamy - czy to co jest rzeczywistością). Nieprzewidywalny czynnik ludzki.)


ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Ćwiczenie w zakresie praktycznego stosowania podstawowych narzędzi socjotechnicznych poznanych w  trakcie tej części szkolenia. Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.


SOCJOTECHNIKA TECHNIKI WARUNKOWANIA ZACHOWAŃ, WYWIERANIA WPŁYWU I MANIPULACJI ORAZ SPOSOBY SKUTECZNEJ OBRONY I ODWRACANIA ATAKU MANIPULACYJNEGO PRZECIWKO NAPASTNIKOWI. (Podstawowe czynniki psychologiczne i reguły zachowań ludzkich w aspekcie możliwości ich wykorzystywania w manipulacjach.)

PODSTAWOWE DEFINICJE I ROZRÓŻNIENIE POJĘĆ (Czym jest socjotechnika? Czym są manipulacje? Czym jest wywieranie wpływu? Czym jest warunkowanie zachowań?)

TYPY OSOBOWOŚCI (Melancholik, Sangwinik, Choleryk, Flegmatyk.)


ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Ćwiczenie rozpoznawania (identyfikowania) poszczególnych typów osobowości, naśladowania ich percepcji, reakcji i zachowań oraz oddziaływania na nie. Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.


RODZAJE I HIERARCHIE POTRZEB I WARTOŚCI (Hierarchia potrzeb wg. Abrahama Maslowa.)

MECHANIZMY OBRONNE (Fantazjowanie, Identyfikacja, Projekcja, Introjekcja, Izolowanie, Kompensacja, Odizolowanie emocjonalne, Odkupienie, Przemieszczenie, Racjonalizacja, Reakcja upozorowana, Reakcja przestawiania znaków, Regresja, Sublimacja, Wyparcie, Zaprzeczenie, Unieważnienie rzeczywistości.)


ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Ćwiczenie rozpoznawania (identyfikowania) uaktywnienia symptomów poszczególnych mechanizmów obronnych i zachowań neutralizujących je. Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.


TEORIA SAMOREALIZACJI

POTRZEBY (Potrzeba seksualna. Potrzeba wrażeń zmysłowych. Potrzeba ekshibicjonizmu. Potrzeba bezpieczeństwa. Potrzeba unikania urazu fizycznego. Potrzeba unikania urazu psychicznego ze strony innych. Potrzeba unikania urazu psychicznego we własnych oczach. Potrzeba poniżania. Potrzeba dokonania. Potrzeba stowarzyszania (przyłączania się). Potrzeba agresywności. Potrzeba autonomii. Potrzeba kompensacji. Potrzeba poddania się. Potrzeba usprawiedliwiania się. Potrzeba rządzenia (dominacji). Potrzeba żywienia i opiekowania się. Potrzeba porządku. Potrzeba zabawy. Potrzeba izolacji. Potrzeba ratunku (doznawania opieki i oparcia). Potrzeba rozumienia. Potrzeba twórczości.)


ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Ćwiczenie rozpoznawania symptomów poszczególnych potrzeb oraz zachowań i reakcji z nimi związanych. Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.


RODZAJE PSYCHOMANIPULACJI (Samoocena (potrzeba samooceny, jak powstaje samoocena?), Konformizm, Podnoszenie wartości drugiej strony, Manipulowanie własnym wizerunkiem, Deprecjacja innych, Dysonans poznawczy (czym jest, jak funkcjonuje i na czym sie opiera?), Liczy się każdy grosz, Stopa w ustach i dialog, Manipulacje emocjami, Manipulacje poczuciem kontroli, Manipulacje oparte na wrodzonych automatyzmach, Manipulacyjne kontrowersje.)

TECHNIKI MANIPULACYJNE (Wzajemność, Niedostępność, Zaangażowanie (konsekwencja), Lubienie i sympatia, Społeczny dowód słuszności, Wzbudzanie poczucia winy, Atak personalny, Przeszkadzanie, Dokręcanie śruby (imadło), Dobry-zły, Wilk w owczej skórze, Stopa w drzwiach, Odłóżmy to na później, Niepełne pełnomocnictwo, Oskubywanie, Niska piłka, Próbny balon, Bezinteresowny kelner, Pusty portfel, Pozorne ustępstwo, Drzwiami w twarz, Zdechła ryba, Optyk, Śmieszne pieniądze, Byle nie stracić, Magiczne słowo, Zmiana poglądów (dysonansu poznawczego), Wolność myśli, zachowań (reaktancja), Automatyczne zachowanie, Ingracjacja (podnoszenie wartości, konformizm, autoprezentacja), Kozioł ofiarny, Zagadanie, Eskalacja żądań, Sytuacje stresowe, Huśtawka emocjonalna, Drzwiami w twarz, Wzbudzanie poczucia winy, Bezlitosny partner, Wszystko albo nic, Fakty dokonane, Zachowania irracjonalne, Reorientacja, Co by było gdyby, Wyuczona bezradność, Procedura scenariusza, Autorytet, Zasada wzajemności, Autodeprecjacja.)


ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Ćwiczenie wcześniej poznanych technik manipulacyjnych i oddziaływań psychomanipulacyjnych. Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.


PRANIE MÓZGU

HIPNOZA JAKO MANIPULACJA

PERSWAZJA PODPROGOWA

TECHNIKI PRZECIWSTAWIENIA SIĘ MANIPULACJOM (Naturalne mechanizmy obronne, Habituacja, Instynkt hamowania agresji i empatia, Reaktancja, Samoocena, Osobowość i manipulacje.)

TECHNIKI RADZENIA SOBIE Z MANIPULACJAMI (Akceptowanie komplementów, Zamiana oceny na opinię, Demaskowanie aluzji, Zasłona z mgły, Przyznanie się do błędu i uprzedzanie krytyki, Negocjowanie sposobu prowadzenia rozmów, Technika małego księcia, Zdarta płyta, Złamanie zasady wzajemności.)


ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Ćwiczenie technik obronnych i neutralizujących ataki manipulacyjne i psychoperswazyjne. Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.


WARTOŚCI (Rodzaje i hierarchia wartości, Techniki wywierania wpływu oparte na systemie wartości.)

NEUROMARKETING (Jak działa mózg?, Istota neuromarketingu, Rola neuromarketingu w wywieraniu wpływu na człowieka jako jednostkę oraz na grupy społeczne, "przycisk kupna", Praktyczne zastosowania wiedzy z zakresu neuromarketingu, Manipulacje neuromarketingowe, Neuromarketing jako narzędzie osiągania celów biznesowych, Skuteczność narzędzi neuromarketingowych.)

NEUROLOGICZNA MAPA RZECZYWISTOŚCI

METAPROGRAMY (Unikanie, Dążenie, Wewnętrzne, Zewnętrzne, Podobieństwa, Różnice, Ja, Inni, Konieczność, Możliwość, Szczegółowe, Globalne, Proaktywne, Reaktywne, W czasie, Przez czas.)

PERCEPCJA (Słuchowiec, Wzrokowiec, Czuciowiec.)


ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Ćwiczenie rozpoznawania sposobów sposobu percepcji i metaprogramów rozmówcy oraz wywierania wpływu na niego poprzez wykorzystanie narzędzi poznanych podczas tej części szkolenia. Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.


INNE ASPEKTY ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI SOCJOTECHNICZNYCH W ŻYCIU CODZIENNYM (W BIZNESIE I ŻYCIU POZAZAWODOWYM). (Wprawne oko (obserwacja) zamiast wariografu (wykrywacza kłamstw). Techniki i metody sprzedaży perswazyjnej. Elementy manipulacji socjotechnicznej podczas negocjacji handlowych. Przekaz ukierunkowany (np. szantaż lub zastraszenie jednego z członków zespołu). Wspieranie manipulacji socjotechnicznych przy użyciu innych środków (urządzeń technicznych, środków chemicznych, warunków środowiskowych, termicznych i optycznych). Techniki osobopoznawcze (cel i zakres stosowania). Analiza zachowań niewerbalnych (mowa ciała, notatki, grifonaże ect.).

KOMUNIKACJA POZAWERBALNA (Kreowanie i czytanie mowy ciała, Analiza postaw i zachowań, Manipulowanie na styku przekazów werbalnego i niewerbalnego, Międzynarodowy język gestów.)

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA (Czym jest komunikacja niewerbalna, Co składa się na przekaz pozawerbalny, Jakie wpływ na odbiór komunikatu ma sfera niewerbalna, Mowa ciała a komunikacja pozawerbalna, Czy mowy ciała można się nauczyć? Odruchy bezwarunkowe zdradzające manipulację przekazem niewerbalnym, Słowa czy gesty, zachowania, wizerunek? Na co zwrócić szczególną uwagę? Manipulacja sposobem mówienia, Adekwatność przekazu niewerbalnego do słów (argumentów rzeczowych) i okoliczności (sytuacji), Punkty krytyczne.).

OSOBISTE STREFY OCHRONNE CZŁOWIEKA (Intymna, Osobista, Oficjalna, Publiczna).

RUCHY GAŁEK OCZNYCH (Czytanie i interpretacja mimowolnych ruchów gałek ocznych rozmówcy.)

MOWA CIAŁA W OKREŚLONYCH SYTUACJACH (PREZENTACJA I OMÓWIENIE POSTAW); (Postawy i mowa ciała w biznesie, Postawy i mowa ciała w polityce, Postawy i mowa ciała w życiu publicznym, Postawy i mowa ciała w relacjach wzajemnych zależności (uczeń-nauczyciel, dziecko-rodzic, kierownik-podwładny), Postawy i mowa ciała w sytuacjach nadzwyczajnych, Postawy i mowa ciała specyficzne dla określonych zawodów, Postawy i mowa ciała wynikające z wykonywanych czynności (np. przesłuchanie), Postawy i mowa ciała adekwatne do pełnionej funkcji (np. dowodzenie, służenie), Postawy i mowa ciała świadczące o określonym stosunku do tematu lub sprawy (rozmyślanie, odrzucenie, docięcie się, poparcie, pozytywny odbiór, zainteresowanie, znudzenie), Zachowania, postawy i mowa ciała świadczące o nieszczerych intencjach (kłamanie, manipulowanie).).

INNE ASPEKTY POZOSTAJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZEKAZEM NIEWERBALNYM (Osobowość a mowa ciała, Wiek a mowa ciała, Wpływ grupy (środowiska) na zachowania poszczególnych osób, Wpływ zawodu na mowę ciała i sposób formułowania przekazu werbalnego, Kreacja własnego wizerunku.).

MIĘDZYNARODOWY JĘZYK CIAŁA (Te same gesty - różne znaczenie i odbiór, Przykłady gestów i omówienie ich interpretacji zależnie od kraju, regionu, kultury, historii, religii itp., Wpływ różnic kulturowych i etnicznych na przekaz niewerbalny.).


ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Ćwiczenia warsztatowe z udziałem słuchaczy polegające na praktycznym ćwiczeniu umiejętności poznanych w bloku szkoleniowym dot. mowy ciała zakresie rozpoznawania, czytania i interpretowania języka ciała rozmówcy w różnych sytuacjach i okolicznościach, przyjmowania oraz rozpoznawania określonych postaw i zachowań niewerbalnych. Analiza i ćwiczenie gestykulacji. Kreowanie własnej mowy ciała. Kreowanie określonego wizerunku poprzez odpowiedni dobór mowy ciała i innych zachowań niewerbalnych. Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.


PERSWAZJA (Praktyczna Instrukcja Postępowania Manipulacyjnego).


ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Ćwiczenie technik i zachowań perswazyjnych oraz ich odwracania gdy są stosowane przez przeciwnika wobec nas. Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.


KOMUNIKACJA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH WEWNĄTRZ ORGANIZACJI ORAZ Z PODMIOTAMI KOOPERUJĄCYMI I MEDIAMI.

SYTUACJA KRYZYSOWA (Czym jest kryzys? Czym są i kiedy występują sytuacje kryzysowe, Geneza sytuacji kryzysowej, Rodzaje sytuacji kryzysowych, Wywołanie sytuacji kryzysowej jako narzędzie uzyskania dostępu do zasobów informacyjnych organizacji.)

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH (Podstawowe zasady komunikacji wewnętrznej, Podstawowe zasady komunikacji zewnętrznej, Zapewnienie koordynacji i spójności informacji, Określenie celów do osiągnięcia poprzez informowanie.)

KOMUNIKACJA Z MEDIAMI MASOWYMI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH (Organizacja kontaktów z mediami, Co mówić wolno, Kto ma mówić, Czego mówić nie wolno, Jak mówić, Kreacja wizerunku, Wykorzystanie informacji niepewnych i niezweryfikowanych, Przecieki kontrolowane, Plotki, Kontrola publikacji, Reagowanie i ignorowanie określonych informacji, Przeczekanie, odkładanie reakcji w czasie, Metody wywierania wpływu na media i dziennikarzy, Embargo informacyjne, Które informacje chcemy upowszechnić, W jakim zakresie i dlaczego upowszechniamy daną informację, W jakiej formie upowszechnić informację, Jaki cel mamy zamiar osiągnąć upowszechniając daną informację, Wykorzystanie ekspertów, Inne aspekty.)

OPEROWANIE INFORMACJĄ. TECHNIKI I SPOSOBY POSŁUGIWANIA SIĘ INFORMACJĄ W CELU OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH REZULTATÓW (KREACJA POŻĄDANEGO OBRAZU RZECZYWISTOŚCI I REAKCJI SPOŁECZNYCH).

SPOSOBY WPŁYWANIA I MANIPULOWANIA OPINIĄ PUBLICZNĄ I MASS-MEDIAMI (Studium przypadków. Omówienie technik i metodologii. Przykłady manipulacji medialnych w Polsce z różnych okresów czasu w odniesieniu do różnych zagadnień w aspekcie praktyczno-realizacyjnym. Manipulowanie "swobodnymi" wypowiedziami (opiniami, komentarzami, artykułami itp.) w internecie. Pozorowane (sterowane) wypowiedzi spontaniczne użytkowników internetu (metodologia postępowania).)


STUDIUM PRZYPADKU - Kontakt z mediami po akcie terroru z udziałem zakładników (dziennikarze na miejscu zdarzenia, czym jest akt terroru, czego i dlaczego ujawniać nie wolno, czego nie należy pokazywać, jak się zachować w kontakcie bezpośrednim z dziennikarzem, fotoreporterem, kamerą).

ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Ćwiczenie praktyczne w zakresie prowadzenia symulowanych negocjacji z napastnikiem (szantażystą / terrorystą) w trakcie których słuchacze będą wcielać się w poszczególne role i realizować określony scenariusz, określać cele taktyczne i strategiczne do osiągnięcia jak też sposoby dojścia do nich w dynamicznie zmieniających się realiach (gra negocjacyjna). Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.

STUDIUM PRZYPADKU - Kontakt z mediami po ujawnieniu wady towaru dyskwalifikującej firmę bądź produkt  (Omówienie sposobu postępowania na przykładach zdarzeń mających miejsce w przeszłości w Polsce. Analiza przyczyn, sposobu postępowania i skutków długo i krótkofalowych. Szukanie winnych. Kozioł ofiarny na ołtarzu mediów. Ochrona wizerunku (marki). Działania prawne).


OPEROWANIE INFORMACJĄ (Zasady obsługi informacją. Manipulacja to nie kłamstwo. Bezpieczne posługiwanie się informacją. Jak z prawdziwych informacji wykreować fałszywy obraz rzeczywistości. Przygotowanie własnego stanowiska w sprawie. Dobór argumentów. Racjonalizm czy populizm? Poszukiwanie sojuszników. Kreowanie własnej racji i jej poparcia.)


STUDIUM PRZYPADKU - Międzynarodowa operacja wywiadu izraelskiego "Hasbara" której celem była kontrola i wywarcie wpływu na opinie publiczną, mass-media oraz wypowiedzi w internecie prowadzona przez izraelski wywiad zakonspirowany w tamtejszym MSZ która swym zasięgiem objęła wszystkie liczące się państwa na świecie w tym Polskę.


MANIPULOWANIE INFORMACJĄ

DEZINFORMACJA (Wzorce dezinformacji).


ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Ćwiczenie w zakresie przygotowywania realizacji dezinformacyjnych w oparciu o wcześniej poznane wzorce dezinformacji. Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.


WYSTĄPIENIA PUBLICZNE (Podstawowe zasady komunikacji podczas wystąpień publicznych, Jak odbierany jest przekaz, Co odbiorca zapamiętuje, Aspekt wizerunkowy, Gestykulacja, Wybrane elementy mowy ciała (przekazu pozawerbalnego) podczas konferencji i innych wystąpień publicznych, Trudne sytuacje, Niewygodne pytania, Nieprzewidziane zdarzenia, Czynniki utrudniające wystąpienie i ich ograniczanie.)


ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Przeprowadzenie pozorowanej konferencji prasowej. Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.


NEGOCJACJE

STYLE NEGOCJACJI (Styl miękki, Styl twardy, Styl rzeczowy, Styl aktywno-kooperacyjny, Styl pasywno-współpracujący, Styl aktywno-walczący, Styl pasywno-walczący.)

NEGOCJACJE RZECZOWE (Charakterystyka i przebieg, Zalety, Wady.)

NEGOCJACJE POZYCYJNE (Charakterystyka i przebieg, Zalety, Wady.)

NEGOCJACJE OPARTE NA ZASADACH (Charakterystyka i przebieg, Ludzie, Interesy.)

RELACJE INTERPERSONALNE W PROCESIE NEGOCJACJI (Waga i znaczenie relacji interpersonalnych w procesie negocjacyjnym, Co zrobić by ludzie cię lubili?)

TRUDNE SYTUACJE NEGOCJACYJNE (Jak rozmawiać z bezwzględnym negocjatorem?)

BŁĘDY NEGOCJACJI

MANIPULACJE W PROCESACH NEGOCJACYJNYCH (Metody manipulacji w negocjacjach, Obrona przed manipulacjami podczas procesów negocjacyjnych, Cele manipulacji podczas negocjacji.)

TYPY ROZMÓWCÓW I ICH CECHY PSYCHOLOGICZNE (Kłótliwy, Nieuważny, Milczący, Gadatliwy, Niezdecydowany, Pewny siebie, Niecierpliwy, Rozważny.)

SPOSOBY POSTĘPOWANIA WG. TYPÓW ROZMÓWCÓW

TYPY TRUDNYCH ROZMÓWCÓW I ICH POSTAWY (Osoba dominująca, Osoba sceptyczna, Osoba wyniosła, Osoba konfrontacyjna, Osoba wycofana.)

ZŁY ROZMÓWCA (Cechy złego rozmówcy, Zasady rozmowy z trudnym  rozmówcą.)


ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Rozpoznawanie typu trudnego rozmówcy i sposoby oddziaływania na niego. Przyjmowanie określonych postaw i zachowań. Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.


TYPY PYTAŃ I ICH ZASTOSOWANIE (Sondujące, Zwrotne, Porównawcze, Hipotetyczne, Wielokrotne.)

NEGOCJACJE W PIGUŁCE (111 praktycznych wskazówek dla negocjatora, mediatora, handlowca.)


ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Symulacja procesu negocjacyjnego z praktycznym zastosowaniem wcześniej poznanych narzędzi. Gra negocjacyjna. Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.


KONFLIKT (Co to jest konflikt?)

KONFLIKTY W ORGANIZACJACH (Geneza, przyczyny i skutki oraz metodologia postępowania i rozwiązywania, Źródła konfliktów, Rodzaje konfliktów, Wymiary konfliktów, Rodzaje konfliktów organizacyjnych, Typowe źródła konfliktów w organizacjach.)

KONFLIKT EMOCJONALNY (Przyczyny konfliktów emocjonalnych, Źli słuchacze, Błędy postrzegania społecznego, Brak inteligencji emocjonalnej.)

REDUKOWANIE KONFLIKTÓW (Metody redukowania konfliktów, Stymulowanie konfliktu, Metody stymulowania konfliktów, Pseudorozwiązanie konfliktu.)

ROZWIĄZANIE KONFLIKTU (Unikanie, Łagodzenie, Kompromis, Konkurowanie, Współpraca.)

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

ZARZADZANIE PRZEZ KONFLIKT


ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Pozorowany konflikt i próba jego rozwiązania różnymi środkami oraz analiza skutków długofalowych i krótkofalowych danych rozwiązań. Omówienie wyników ćwiczenia z wykładowcą.


KOLOR I JEGO PRZEKAZ (Wybrane przykłady przesłania psychologicznego w podświadomej interpretacji barw).

ZAGADNIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I PODSUMOWUJĄCE (Problemy i zagadnienia zgłoszone przez słuchaczy w trakcie szkolenia).


ZAJĘCIA WARSZTATOWE - Zamykające warsztaty praktyczne podsumowujące ogół wiedzy pozyskanej w trakcie całego szkolenia.Po szkoleniu
KONSULTACJE INDYWIDUALNE
dla zainteresowanych!
Istnieje możliwość modyfikacji harmonogramu realizacji oraz programu prezentowanego powyżej kompleksowego szkolenia socjotechnicznego pod zindywidualizowane potrzeby zamawiającego, a także realizacji szkoleń w zakresie wybranych jego modułów tematycznych. W sprawie szczegółów zapraszam do kontaktu bezpośredniego.W zakresie zagadnień objętych programem szkolenia świadczę także usługi ekspercie obejmujące doradztwo, konsultacje, wsparcie metodyczne i realizacyjne oraz inne, z zachowaniem gwarancji poufności dla klienta.
Dodatkowe informacje o Kompleksowym Szkoleniu Socjotechnicznym dla SPIN doktor'ów:
Czas szkolenia:

Szkolenie ośmiodniowe.
ok. 56 godzin.

8 dni po ok. 7 godzin
(opcjonalnie możliwa realizacja w 5 dni po ok.10 godzin)Cena szkolenia:

15.800 złotych
za szkolenie dla grupy od 1 do 5 osób.
Miejsce szkolenia:

Szkolenie realizowane z dojazdem do klienta na terenie całego kraju.To jest ważne:

Wiem, jak często pytania pojawiają się wiele dni, a nawet tygodni po zakończeniu szkolenia, dlatego:

W ramach zagadnień objętych programem tego szkolenia jego uczestnicy mają możliwość indywidualnej konsultacji także po zakończeniu szkolenia drogą elektroniczną lub osobiście gdyby zaszła taka potrzeba bez dodatkowych opłat.
Wykładowca:

ARTUR FRYDRYCH

Ekspert ds. bezpieczeństwa biznesu specjalizujący się w zagadnieniach związanych z ochroną kontrinwigilacyjną i kontrwywiadowczą organizacji i osób, przeciwdziałaniu szpiegostwu gospodarczemu, wykorzystaniu narzędzi socjotechnicznych przy pozyskiwaniu nieuprawnionego dostępu do chronionych zasobów informacyjnych organizacji jak też zwalczaniem innych zagrożeń bezpieczeństwa biznesu (przestępczość pospolita, wrogie działania konkurencji, nielojalność pracowników).

Wykładowca oraz autor wielu unikalnych szkoleń z powyższych dziedzin dla pracowników różnych szczebli przedsiębiorstw krajowych i korporacji międzynarodowych działających w Polsce głównie w sektorze energetycznym, budowlanym, telekomunikacyjnym, farmaceutycznym i spożywczym oraz urzędów centralnych i samorządowych jak też innych instytucji państwowych.

Licencjonowany detektyw.

Od 2003 roku w oparciu o wcześniej zdobyte doświadczenie zawodowe oraz stale poszerzaną wiedzę teoretyczną i praktyczną jako niezależny specjalista świadczy usługi szkoleniowe, konsultacyjne i realizacyjne oraz wsparcia metodologicznego na rynku komercyjnym dla firm i instytucji. Prowadzi także audyty bezpieczeństwa zarówno metodami tradycyjnymi jak też w warunkach pozorowanego incydentu.

Z wykształcenia ekonomista. Autor publikacji dotyczących bezpieczeństwa biznesu oraz wykorzystywania narzędzi socjotechnicznych w prasie branżowej. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne. Ściśle współpracuje z kilkoma firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi z terenu całej Polski. Poza tradycyjnymi szkoleniami prowadzi także unikalne na rynku komercyjnym warsztaty praktyczne w terenie w warunkach pozorowanych maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych, które pozwalają uczestnikom na pozyskanie wiedzy i doświadczenia nieosiągalnego w warunkach „sali wykładowej”.
Szkolenie wewnętrzne / dedykowane:

W zakresie zagadnień objętych programem niniejszego szkolenia organizujemy szkolenia wewnętrzne dedykowane wskazanym pracownikom zlecającej firmy bądź instytucji z programem każdorazowo profilowanym pod ich indywidualne potrzeby.Usługi eksperckie:

W zakresie zagadnień objętych programem niniejszego szkolenia realizujemy także usługi eksperckie, doradcze oraz wsparcia metodycznego.Dodatkowe informacji organizacyjne, o szkoleniu, wykładowcy, warunkach realizacji i cenie znajdziesz na stronie głównej serwisu SPECJALISTA.edu.pl
GWARANCJA,
nie obietnice!Wiedza, praktyka i doświadczenie | są dziś do twojej dyspozycji.

...wykorzystaj to we własnym interesie!

Prowadzimy także
szkolenia i kursy zawodowe
w zakresie:


Szpiegostwo gospodarcze i ochrona zasobów informacyjnych;

Metody i techniki przesłuchań, sposoby ataku i obrony, techniki oporu;

Profesjonalne rozpoznanie kłamstwa oraz nieszczerych postaw i zachowań w relacjach interpersonalnych, metody skutecznego kłamania;

Metodyka prowadzenia rozmów wyjaśniających;

Atak socjotechniczny jako narzędzie wyłudzania informacji;

Socjotechnika i techniki manipulacyjne;

Profesjonalne techniki dezinformacji i manipulacji przekazem publicznym/masowym (obrona i atak);

Zasady organizacji poufnych spotkań biznesowych wraz z zabezpieczeniem kontrinwigilacyjnym kontaktów;

Zasady minimalizujące ryzyka związane z prowadzeniem nieformalnych rozmów handlowych które muszą opierać się na wzajemnym zaufaniu i treściach mogących rodzić niepożądane konsekwencje;

Szkolenia antykorupcyjne.

Szkolenia SPIN doktor'ów.


Przykładowe programy oraz opisy poszczególnych szkoleń prezentujemy na stronie: www.SPECJALISTA.edu.pl.Każdy z zaprezentowanych tam programów może zostać zmodyfikowany w taki sposób aby dopasować go do Państwa zindywidualizowanych potrzeb.W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu bezpośredniego.
INDYWIDUALNE i GRUPOWE KURSY i SZKOLENIA dla SPIN DOKTOR'ów.
SPIN DOKTOR (spin doctor) - Kursy, Szkolenia, Usługi | INDYWIDUALNE i GRUPOWE SZKOLENIA DLA SPIN DOKTOR'ów | INDYWIDUALNY i GRUPOWY KURS DLA SPIN DOKTOR'ów | Szkolenie dla spin doktorów | Kursy dla spin doktorów | Public relations (PR) | Czarny PR | Marketing polityczny | Marketing społeczny | Czarny pijar | SOCJOTECHNIKA | Inżynieria społeczna | Propaganda | Polittechnolog / polittechnologia | Szkolenia SPIN DOKTOR / spin doctor | Kursy SPIN DOKTOR / spin doctor | Usługi SPIN DOKTOR / spin doctor | SPIN doktor dla BIZNESU | SPIN doktor dla POLITYKI | SPIN doktor KURSY i SZKOLENIA zawodowe | SPIN DOKTOR / spin doctor | Narzędzia SPINu | Kursy i szkolenia operatorów informacji i SPIN doktorów | Kursy Spin | Szkolenia Spin | Nauka Spin’u | SPIN doktor Artur Frydrych Szkolenia|
MENU
SPIN DOKTOR (spin doctor) - Kursy, Szkolenia, Usługi | INDYWIDUALNE i GRUPOWE SZKOLENIA DLA SPIN DOKTOR'ów | INDYWIDUALNY i GRUPOWY KURS DLA SPIN DOKTOR'ów | Szkolenie dla spin doktorów | Kursy dla spin doktorów | Public relations (PR) | Czarny PR | Marketing polityczny | Marketing społeczny | Czarny pijar | SOCJOTECHNIKA | Inżynieria społeczna | Propaganda | Polittechnolog / polittechnologia | Szkolenia SPIN DOKTOR / spin doctor | Kursy SPIN DOKTOR / spin doctor | Usługi SPIN DOKTOR / spin doctor | SPIN doktor dla BIZNESU | SPIN doktor dla POLITYKI | SPIN doktor KURSY i SZKOLENIA zawodowe | SPIN DOKTOR / spin doctor | Narzędzia SPINu | Kursy i szkolenia operatorów informacji i SPIN doktorów | Kursy Spin | Szkolenia Spin | Nauka Spin’u | SPIN doktor Artur Frydrych Szkolenia|
Polecane serwisy:
MENU
Pamiętaj, że wartość ma nie to, co ty mówisz, ale to jak to się odbija w mózgu słuchającego.
Józef Piłsudski.
Wróć do spisu treści