SPIN DOKTOR (spin doctor) - Kursy, Szkolenia, Usługi | INDYWIDUALNE i GRUPOWE SZKOLENIA DLA SPIN DOKTOR'ów | INDYWIDUALNY i GRUPOWY KURS DLA SPIN DOKTOR'ów | Szkolenie dla spin doktorów | Kursy dla spin doktorów | Public relations (PR) | Czarny PR | Marketing polityczny | Marketing społeczny | Czarny pijar | SOCJOTECHNIKA | Inżynieria społeczna | Propaganda | Polittechnolog / polittechnologia | Szkolenia SPIN DOKTOR / spin doctor | Kursy SPIN DOKTOR / spin doctor | Usługi SPIN DOKTOR / spin doctor | SPIN doktor dla BIZNESU | SPIN doktor dla POLITYKI | SPIN doktor KURSY i SZKOLENIA zawodowe | SPIN DOKTOR / spin doctor | Narzędzia SPINu | Kursy i szkolenia operatorów informacji i SPIN doktorów | Kursy Spin | Szkolenia Spin | Nauka Spin’u | SPIN doktor Artur Frydrych Szkolenia| - SPIN DOKTOR (spin doctor) - Kursy, Szkolenia, Usługi | INDYWIDUALNE i GRUPOWE SZKOLENIA DLA SPIN DOKTOR'ów | INDYWIDUALNY i GRUPOWY KURS DLA SPIN DOKTOR'ów | Szkolenie dla spin doktorów | Kursy dla spin doktorów | Public relations (PR) | Czarny PR | Marketing polityczny | Marketing społeczny | Czarny pijar | SOCJOTECHNIKA | Inżynieria społeczna | Propaganda | Polittechnolog / polittechnologia | Szkolenia SPIN DOKTOR / spin doctor | Kursy SPIN DOKTOR / spin doctor | Usługi SPIN DOKTOR / spin doctor | SPIN doktor dla BIZNESU | SPIN doktor dla POLITYKI | SPIN doktor KURSY i SZKOLENIA zawodowe | SPIN DOKTOR / spin doctor | Narzędzia SPINu | Kursy i szkolenia operatorów informacji i SPIN doktorów | Kursy Spin | Szkolenia Spin | Nauka Spin’u | SPIN doktor Artur Frydrych Szkolenia|

Percepcja
na sprzedaż!
Bo każda rzecz może być widziana z takiej perspektywy, za jaką zapłacisz!
Przejdź do treści
▼   INDYWIDUALNE i GRUPOWE SZKOLENIA dla SPIN DOKTOR'ów.   
Rzecz nie w tym jak jest, ale jak wierzą, że jest!
Nie ma złych informacji, są tylko źle przedstawione.
sofizmat

wg. Słownika języka polskiego PWN:


1. Rozumowanie pozornie poprawne, ale w istocie zawierające rozmyślnie utajone błędy logiczne;

2. Świadome dowodzenie nieprawdy.https://sjp.pwn.pl/sjp/sofizmat;2522316
Nie ma celu którego nie sięgamy, gdy mamy ku temu argumenty.
Ty
możesz podjąć każdą decyzję!Ja
każdą decyzję mogę uzasadnić!Razem
odnosimy skuces!
GWARANCJA,

nie obietnice!
Każda władza jest tak silna, jak twój strach przed nią!
SPIN DOKTOR

SPIN doktor
MENU
SPIN DOKTOR

(spin doctor)
Nie ma złych informacji, są tylko źle interpretowane.
SPIN DOKTOR

Kim jest "SPIN doktor"?


Spin doktor to specjalista odpowiedzialny za wykreowanie pożądanego przez zleceniodawcę wizerunku wskazanej osoby, organizacji lub produktu. Wizerunek ten - zależnie od zlecenia - może być zarówno pozytywny jak i negatywny.  

Samo określenie Spin doktor pochodzi od dwóch pojęć. Pierwsze z nich to „spin” – słowo używane w socjotechnice i public relations jako określenie mocno zniekształconego (zmanipulowanego często aż do poziomu dezinformacji) obrazu rzeczywistości na czyjąś korzyść. Rzeczywistością taką może być w tym przypadku postrzeganie jakiejś osoby, organizacji, produktu lub zdarzenia. Osiągnięcie tego celu odbywa się z wykorzystaniem wielu narzędzi. I tutaj pojawia się drugie słowo „doktor” które w tym kontekście należy rozumieć jako wysokokwalifikowanego specjalistę, eksperta posiadającego unikalną wiedzę i umiejętności posługiwania się owymi narzędziami.Historia będzie dla mnie łaskawa, ponieważ mam zamiar ją napisać.
Winston Churchill
SPIN DOKTOR

SPIN doktor historycznie.


Historycznie znaczenie słowa „spin” wielokrotnie ewoluowało. W dosłownym znaczeniu „spin” oznacza przędzenie (skręcanie i obracanie w tymże procesie), a także skręconą nitkę / włóczkę powstałą w procesie przędzenia. „Spin” może oznaczać też wirowanie lub obrót. Po raz pierwszy wyrazu „spin” użył Charles Dickens w 1853 roku na łamach brytyjskiego magazynu „Household Words”. William Safire, twórca przemówień Richarda Nixona i dziennikarz „New York Times”, w 1986 roku na łamach gazety opublikował tekst na temat nowego znaczenia wyrazu „spin” coraz częściej pojawiającego się w amerykańskich mediach, m.in. poprzez rozwój rynku politycznego i pojawienie się doradców politycznych, zwanych „spin doktorami”. Safire tłumaczy „spin” jako czasownik wywodzący się ze slangu, który jeszcze w latach 50. XX wieku oznaczał „zmylić” lub „oszukiwać”. W tekście tym wywodził, że wpływ na znaczenie słowa "spin" mógł mieć funkcjonujący w języku angielskim idiom „to spin a yarn” czyli „pleść głupoty” lub „opowiadać niestworzone historie”. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku słowo „spin” zaczęło funkcjonować w znaczeniu „interpretacja” i/lub „przekręcanie” w odniesieniu do realizacji informacyjnych w przestrzeni publiczno-medialnej.

SPIN to także akronim wyrażenia „Significant Progress In the News” które można przetłumaczyć jako „znaczący postęp w informacjach”. Pojęcie stworzone przez amerykański Departament Obrony w połowie lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku dla realizacji zadań których celem było przykrycie niepowodzeń w programie Inicjatywy Obrony Strategicznej USA poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji wskazujących na postępy programu i jego praktyczną użyteczność z wykorzystaniem specjalnych technologii informacyjnych - to właśnie ten "znaczący postep w informacjach". Właśnie to zdarzenie w ostateczny sposób ugruntowało obecne rozumienie słowa „spin”. Do tego stopnia, że w wielu publikacjach można spotkać słowo „spin” pisane wielkimi literami np. „SPIN doktor”.

Samo określenie „spin doktor” w obecnym rozumieniu jest oczywiście pochodzenia amerykańskiego, ale ma także swoje odpowiedniki w innych językach. Po polsku spin doktor to po prostu specjalista od propagandy (socjotechniki czy inżynierii społecznej). Rosjanie na jego określenie używają słowa polittechnolog. W obecnych czasach SPIN doktor bywa też określany mianem operatora informacji, co wydaje się najbardziej trafnym określeniem zawodu uwzględniając obecny zakres kompetencji SPIN doktora.Zanim prawda włoży buty, kłamstwo obiegnie pół świata.
Mark Twain
SPIN DOKTOR

Zadania SPIN doktora.


Zadaniem spin doktora jest wykreowanie w grupie docelowej (np. ogół społeczeństwa, lub grupa społeczna np. zawodowa, wiekowa, religijna, inna) pożądanego postrzegania osoby, organizacji lub produktu (zarówno pozytywnego jak i negatywnego – np. w odniesieniu do przeciwnika).

Zadaniem spin doktora może być np. takie przedstawienie zdarzenia negatywnego aby było w grupie docelowej odebrane jako pozytywne, lub odwrotnie, zależnie od zlecenia.

Służy temu wiele technik z zakresu szeroko pojętej inżynierii społecznej. Technik często znanych jedynie wąskiej grupie specjalistów zwanych właśnie spin doktorami. Wielu z tych technik próżno szukać nawet w programach wyższych uczelni kształcących na kierunkach marketingowych, public relations, socjologicznych czy psychologicznych.

Wbrew powszechnemu mniemaniu spin doktorzy angażowani są nie tylko w polityce przez partie polityczne, sztaby wyborcze czy konkretnych polityków w celu budowania poparcia wśród wyborców, ale także coraz częściej w biznesie (przedsiębiorstwa, korporacje) do budowy wizerunku biznesmenów oraz ich firm i produktów, a także zapobiegania kryzysom medialnym (wizerunkowym) w przypadku potknięć biznesowych.

Obok budowy wizerunku pozytywnego spin doktor zajmuje się niekiedy też cichym psuciem reputacji konkurencji (zarówno tej biznesowej jak i politycznej). Niektórzy działalność taką określają mianem czarnego PR (czarny public relations), niemniej realizacje takie w rękach fachowca spin doktora mogą znacznie wykraczać poza ten obszar.Ci, którzy są przeciwko nam, są z nami, tylko jeszcze o tym nie wiedzą. Ale my im to uświadomimy.
Ludwik Dorn
SPIN DOKTOR

Współczesny SPIN doktor.


Współczesny SPIN doktor to operator informacji który musi dysponować wiedzą interdyscyplinarną. Oczywiście techniki z zakresu psychologii społecznej są niezwykle ważne, bo to na nich opiera się istota zawodu SPIN doktora. Musi nie tylko umieć się nimi sprawnie posługiwać, ale przede wszystkim rozumieć ich genezę i mechanizmy. Choć jego praca w dużej mierze opiera się na inżynierii społecznej i socjotechnice, to wiedza współczesnego SPIN doktora nie może sprowadzać się jedynie do tych dziedzin jeżeli ma on poprawnie wykonywać zadania przed nim stojące.

Obok wiedzy z zakresu operowania informacją, mowy ciała, obsługi mediów, wystąpień publicznych, socjotechniki, psychologii, inżynierii społecznej, dezinformacji, postępowania w sytuacjach kryzysowych, technik osobopoznawczych, oceny wartości informacji i szczerości zachowań oraz wypowiedzi, aby prawidłowo wykonywać swoją profesję i uczciwie dbać o interes zarówno klienta jak i o swój własny musi posiadać także wiedzę i umiejętności z dziedzin nie odnoszących się wprost do istoty zawodu SPIN doktora takich jak np.:

Podstawowej wiedzy prawnej, bo świadomość przepisów prawa związanych z realizacjami z zakresu SPINu jest niezwykle ważna, gdyż z jednej strony pozwala chronić siebie, klienta i własne realizacje przed niepożądanymi skutkami prawnymi, z drugiej może być skutecznym narzędziem pacyfikowania przeciwnika.

Sposobów pozyskiwania informacji środkami nieformalnymi, ochroniy źródeł informacji, a także zabezpieczeniu własnych zasobów informacyjnych przed inwigilacją ze strony przeciwnika. To niezwykle istotne aby z jednej strony chronić własne informacje a z drugiej tak operować pozyskanymi aby nie ujawnić metod pracy przy ich pozyskiwaniu oraz ich źródeł.

Umiejętności związanych z operacyjną osłoną i zabezpieczeniem tzw. „czarnych operacji informacyjnych” wymagających zakonspirowania w sposób chroniący zarówno klienta jak i wykonawcę poszczególnych realizacji uwzględniając zarówno aspekt prawny jak i wizerunkowy, także na okoliczność ujawnienia realizacji (tzw. bezpieczne wyprowadzenie). Takie postępowanie to gwarancja, albo przynajmniej minimalizacja ryzyka że, dana operacja informacyjna nie obróci się przeciwko zlecającemu lub wykonawcy.

Bezpieczeństwa w pracy przy realizacjach SPIN doktorskich w tym zasad osłony i maskowania kontaktów związanych z realizacją przedsięwzięć SPIN doktorskich wymagających zakonspirowania obejmujących  m. in. podstawowe zasady osłony osób zlecających realizację oraz ich wyprowadzeń w przypadku dekonspiracji realizacji w stopniu zagrażającym bezpośrednio im lub ich interesom. Podstawowe zasady bezpiecznych zachowań SPIN doktora i osób z nim współpracujących. Podstawowe przygotowanie klienta SPIN doktora do bezpiecznej współpracy minimalizującej ryzyka ujawnienia w tym zasada wiedzy minimalnej – niezbędnej. Osłona zasobów informacyjnych, źródeł informacji, metod pracy itd...

Znajomości narzędzi kontroli lojalności współpracowników oraz rękojmi zachowania przez nich tajemnicy. Wszak nie od dziś wiadomo, że łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo. A ogniwem tym najczęściej jest człowiek, istota podatna na wpływy, emocje, ambicja, manipulacje, szantaż, przekupstwo lub po prostu bezmyślna i nieprzewidująca skutków swoich zachowań czy wypowiedzi. Zabezpieczenie tego aspektu jest na tyle ważne, że jedna taka czarna owca może rozwalić całą skrupulatnie zaplanowaną realizację. Przydatne są tutaj liczne techniki osobopoznawcze i proste badania (testy) behawioralne. Można je przeprowadzić w niemal każdych okolicznościach. Niewielki wysiłek a duży wzrost zdolności operacyjnej.

Umiejętności w zakresie rozpoznania kłamstwa i skutecznego kłamania. Zagadnienia niezwykle ważne, obejmujące zarówno analizę treści wypowiedzi, formy wypowiedzi  jak i zachowań niewerbalnych. Trudno przeciwnika przepytać na wariografie. Tymczasem skuteczność metod psychologicznych jest porównywalna a niekiedy nawet wyższa. W dodatku nie wymaga współpracy a nawet zgody badanego. Daje ogromną przewagę nad przeciwnikiem. Ocena szczerości wypowiedzi pozwala wyciągać dalekie wnioski. Z drugiej strony odpowiednie przygotowanie własnego klienta do takich zachowań aby nie dał się sprofilować przeciwnikowi także jest istotne. Wszak specjaliści z tej dziedziny pracują także dla konkurentów. Takie narzędzie w ręku specjalisty to broń niezwykle niebezpieczna.

Podstawy metod i technik przesłuchań oraz technik oporu w trakcie przesłuchania. No cóż, przesłuchanie w tej branży może przydarzyć się każdemu. Podobno nie ma ludzi niewinnych. Są tylko niewłaściwie przesłuchani. Warto zawczasu poznać przynajmniej podstawowe metody i techniki przesłuchań aby nie stać się ich ofiarą w krytycznym momencie. Warto także poznać techniki oporu w trakcie przesłuchań aby nie dać się zmanipulować przesłuchującemu i mimowolnie nie wziąć udziału w jego grze. Aby samemu mimowolnie nie dostarczyć wiedzy przeciwko sobie. Współczesne metody przesłuchań oparte na psychologii są dalekie od wyobrażeń przeciętnego człowieka. Pozwalają zdobywać od niego informacje nawet bez jego świadomej współpracy. A w zawodzie SPIN doktora to bardzo niebezpieczne. Wiedza w tym zakresie jest szczególnie przydatna w kraju w którym organy państwa są permanentnie wykorzystywane w walce politycznej, a zawód SPIN doktora to linia frontu wojny informacyjnej.

I to wszystko jako dodatek do specjalistycznej wiedzy związanej z istotą zawodu SPIN doktora.Kłam, oszukuj, kradnij - ale cokolwiek robisz, nie daj się złapać!
Departament operacyjny CIA
SPIN DOKTOR

SPIN doktor - specjalista apolityczny i neutralny światopoglądowo.


Na koniec jeszcze jedna uwaga. Dobry Spin doktor musi być w swojej pracy całkowicie apolityczny, otwarty i neutralny światopoglądowo. Szczególnie gdy pracuje dla polityka czy partii politycznej. Inaczej traci perspektywę i obraz całości zagadnienia, a stąd już krok do porażki. To ważne, aby swoje poglądy zostawiał w domu i nie zabierał ich do pracy. Ze światopoglądem zawsze łączą się emocje, a te są zawsze złym doradcą. Nie bez powodu na medycynie uczą „lekarzu, nie lecz się sam”. Tutaj jest podobnie. Złe emocje, negatywne są złym doradcą, choć te dobre, pozytywne są jeszcze gorszym.

Tylko bezemocjonalne, technokratyczne podejście do zadań i nastawienie na cel prowadzi do sukcesu. To chyba najtrudniejsze w tej pracy. Ale trzeba się tego nauczyć. Warto też, szczególnie gdy funkcjonuje się na co dzień w środowisku jednolitym światopoglądowo korzystać z doradców zewnętrznych, którzy mogą pewne kwestie zobaczyć z innej perspektywy i w innym świetle.Prawda jest jak dupa. Każdy ma swoją.
Józef Piłsudski
SPIN DOKTOR

Jak zostać SPIN doktorem?


Aby zostać SPIN doktorem wystarczy chcieć, a do tego mieć predyspozycje i wiedzę, którą możemy Tobie zapewnić.

Praca SPIN doktora, wbrew powszechnemu mniemaniu wcale nie jest rozrywkowa. Nie ma błysku fleszy i bycia celebrytą. Jest za to mozolna analityka, gromadzenie i ocena danych. Liczne opracowania teoretyczne. Multum przygotowywanych pomysłów i materiałów które choć dobre nigdy nie są kierowane do realizacji, z różnych przyczyn. Kupa nerwów i stresów. Dobry SPIN doktor z reguły działa na zapleczu pozostając całkowicie anonimowym. Podobnie jak jego sukcesy. Nikt przecież nie mówi że, SPIN doktor wygrał wybory. Że, kampania SPIN doktora była dobra. Nie. To sukcesy klienta.  Jeśli szukasz splendoru, to nie praca dla Ciebie. Jeśli szukasz zawodu pełnego wyzwań w którym nie będziesz się nudził/nudziła – czytaj dalej.

Już na samym początku trzeba mieś świadomość, że zawód SPIN doktora to połączenia artysty z rzemieślnikiem. Rzemiosło na które składa się przede wszystkim dobry warsztat oparty na wiedzy praktycznej budowanej na bazie szerokiej wiedzy teoretycznej i to z wielu dziedzin, bo jak wspominałem we wcześniejszym artykule SPIN doktor to zawód interdyscyplinarny. Ale obok warsztatu rzemieślnika niezbędna jest też dusza artysty, wizjonera. Pomysłowość i inteligencja w tym zawodzie niekiedy są ważniejsze aniżeli warsztat. Choć prawdziwy sukces mierzony skutecznością, zapewnia dopiero umiejętne połączenie obu tych rzeczy. Trzeba także posiadać predyspozycje do tej pracy oraz umiejętność skutecznego oddzielenia tego co jest pracą od reszty życia. Nie wolno zabierać pracy do domu ani domu do pracy. To dwa światy, bez stycznych.

Jeśli ktoś nie potrafi skutecznie oddzielić faktów od osobistych emocji, opinii, sądów czy poglądów, to nie jest to praca dla niego. Pokora, szacunek dla przeciwnika, brak uprzedzeń, chłodny umysł, neutralność światopoglądowa i apolityczność oraz obiektywizm połączony z umiejętnością wczucia się także we własnego przeciwnika i przyjęcia jago poglądów za swoje, tak by móc je zrozumieć i przewidzieć przyszłe zachowania to ważne cechy dobrego SPIN doktora.

Także rękojmia utrzymania tajemnicy jest ważna, gwarantuje bowiem nie tylko efektywność działania, ale i bezpieczeństwo prawne, wizerunkowe i informacyjne zarówno SPIN doktorowi jak i jego zleceniodawcy.

Niezbędne jest również doświadczenie praktyczne, bo jak mawiali dziadowie, dopiero:  Praktyka czyni mistrza.

Wracając do tytułowego pytania „Jak zostać SPIN doktorem?” – odpowiedź jest prosta  - jeśli uważasz że, to praca dla Ciebie, skorzystaj z „Kursu zawodowego dla SPIN doktorów”. Zdobędziesz na nim niezbędną wiedzę i umiejętności by poradzić sobie w zawodzie SPIN doktora. W ramach kursu otrzymasz także nieodpłatne wsparcie merytoryczne po jego zakończeniu. Szczegóły w opisie i programie kursu w dziale „szkolenia”. Zapraszam.Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie.
Lew Tołstoj
SPIN DOKTOR

Praca operatora informacji / SPIN doktora.


Mówi się, że SPIN doktor to cichy bohater naszych czasów. Taki cichy najemnik od niejawnych, specjalnych operacji informacyjnych. Człowiek którego pomimo, że prawie nikt nie zna i nie widzi to jednak skutki jego działań są wszechobecne w otaczającym nas świecie. Właściwie to one tworzą realia tego świata i kreują środowisko w którym się obracamy. Operator informacji lub też specjalista informacji masowego rażenia. Człowiek który kształtuje i przekazuje informacje innym, ale nie waha się przed świadomym zniekształcaniem lub przemilczeniem prawdy po to, aby osiągnąć zasadniczy cel, jakim jest spowodowanie, aby odbiorca owej informacji wykonał dokładnie to, czego potrzebuje SPIN doktor, a właściwie klient/zleceniodawca zatrudniający SPIN doktora.

W powodzi informacyjnej, która nas codziennie zalewa, mamy do czynienia z kolosalną asymetrią informacyjną zachodzącą między tymi, którzy opracowują komunikaty medialne, a tymi, którzy są ich odbiorcami. Kompetencje ludzi, którzy zawodowo zajmują się np. polityką, są o wiele wyższe niż tych, którzy są jej biernymi obserwatorami. Ci ostatni nie mają szans na zweryfikowanie tego, czy przekazywana im informacja jest rzetelna, czyli adekwatna do rzeczywistości, do której się odnosi. To czyni ich niezwykle podatnymi na manipulację.

Umiejętne granie na tych asymetriach to codzienność zawodu SPIN doktora.Gdyby długość brody świadczyła o mądrości, to kozy byłyby prorokami.
Przysłowie gruzińskie
SPIN DOKTOR

Reasumując.


Spin doktor, propagandzista, polittechnolog, operator informacji - nieważne - nazwy są różne. Ale cel zawsze jest jeden, skuteczne wsparcie informacyjne klienta w drodze do sukcesu, czy to polityczno-wyborczego, światopoglądowego, czy też biznesowego.Wszystkich zainteresowanych bliżej tematyką zapraszam do lektury dalszej części strony; oraz do kontaktu bezpośredniego jak również do udziału w specjalnie przygotowanych kursach i szkoleniach dla SPIN doktorów, zarówno przyszłych, chcączych poznać zawód od podstaw jak i obecnych, chcących poznać nowe narzedzia pracy w zawodzie SPIN doktora.Możesz być albo zorganizowanym, albo pokonanym.
Donald J. Trump
SPIN DOKTOR

Zobacz też

GWARANCJA,
nie obietnice!Wiedza, praktyka i doświadczenie | są dziś do twojej dyspozycji.

...wykorzystaj to we własnym interesie!

Ryba nie dałaby się złapać, gdyby nie otwierała gęby.Rzecz nie w tym, że
ŚWIAT STAŁ SIĘ ILUZJĄ,
ale w tym
KTO JEST ILUZJONISTĄ?Teraz najlepsi specjaliści mogą pracować dla Ciebie lub twoich konkurentów!

Wciąż jeszcze TY decydujesz!decydujesz?
naprawdę?
ty decydujesz?
Kampanie:

Informacyjne

Biznesowe

Polityczne

Społeczne

Wizerunkowe

Propagandowe

Dezinformacyjne

Inne
AUDYTY SOCJOTECHNICZNE
NIE KĄSAJ, jeśli nie potrafisz zagryźć!

GWARANCJE, którymi rozkładamy konkurencję!

GWARANCJE,

nie obietnice!
Dokonując wyboru, zawsze pytaj o

GWARANCJĘ

nie o obietnice czy wizje!
Gwarancji
takiej może udzielić każdy.Dokonując wyboru,
SPRAWDŹ
czy posiada także
wiedzę i kompetencje
by takiej gwarancji dotrzymać!
Całkowita i bezwzględna


GWARANCJA POUFNOŚCI


Jeszcze nigdy żaden z moich Klientów nie został ujawniony ani powiązany ze świadczoną dla niego usługą!

Bo wiem jak to robić!I tak zostanie...
GWARANCJA SKUTECZNOŚCI


OPEROWANIE INFORMACJĄ
na najwyższym poziomie!
Nastawienie zawsze na
CEL!BEZWZGLĘDNA SKUTECZNOŚĆ REALIZACYJNA!Mam doświadczenie jakiego inni nie mają!

Łączę praktykę, wiedzę i doświadczenie
z różnych dziedzin aby osiągnąć cel!
GWARANCJA

INDYWIDUALNEGO PODEJŚCIA DO KLIENTA!


Jedyna taka oferta.
BEZKONKURENCYJNA!Prawdziwie indywidualne podejście do Klienta!

Bez udziału pośredników i osób trzecich. Znam swoich klientów, ich potrzeby i specyfikę. Oni znają mnie. Rozmawiamy zawsze bezpośrednio.Sprawdź sam!
GWARANCJA,
nie obietnice!Wiedza, praktyka i doświadczenie | są dziś do twojej dyspozycji.

...wykorzystaj to we własnym interesie!

dr SPIN
recepta na sukces!
  INDYWIDUALNE i GRUPOWE SZKOLENIA dla SPIN DOKTOR'ów.   
SPIN DOKTOR (spin doctor) - Kursy, Szkolenia, Usługi | INDYWIDUALNE i GRUPOWE SZKOLENIA DLA SPIN DOKTOR'ów | INDYWIDUALNY i GRUPOWY KURS DLA SPIN DOKTOR'ów | Szkolenie dla spin doktorów | Kursy dla spin doktorów | Public relations (PR) | Czarny PR | Marketing polityczny | Marketing społeczny | Czarny pijar | SOCJOTECHNIKA | Inżynieria społeczna | Propaganda | Polittechnolog / polittechnologia | Szkolenia SPIN DOKTOR / spin doctor | Kursy SPIN DOKTOR / spin doctor | Usługi SPIN DOKTOR / spin doctor | SPIN doktor dla BIZNESU | SPIN doktor dla POLITYKI | SPIN doktor KURSY i SZKOLENIA zawodowe | SPIN DOKTOR / spin doctor | Narzędzia SPINu | Kursy i szkolenia operatorów informacji i SPIN doktorów | Kursy Spin | Szkolenia Spin | Nauka Spin’u | SPIN doktor Artur Frydrych Szkolenia|
MENU
SPIN DOKTOR (spin doctor) - Kursy, Szkolenia, Usługi | INDYWIDUALNE i GRUPOWE SZKOLENIA DLA SPIN DOKTOR'ów | INDYWIDUALNY i GRUPOWY KURS DLA SPIN DOKTOR'ów | Szkolenie dla spin doktorów | Kursy dla spin doktorów | Public relations (PR) | Czarny PR | Marketing polityczny | Marketing społeczny | Czarny pijar | SOCJOTECHNIKA | Inżynieria społeczna | Propaganda | Polittechnolog / polittechnologia | Szkolenia SPIN DOKTOR / spin doctor | Kursy SPIN DOKTOR / spin doctor | Usługi SPIN DOKTOR / spin doctor | SPIN doktor dla BIZNESU | SPIN doktor dla POLITYKI | SPIN doktor KURSY i SZKOLENIA zawodowe | SPIN DOKTOR / spin doctor | Narzędzia SPINu | Kursy i szkolenia operatorów informacji i SPIN doktorów | Kursy Spin | Szkolenia Spin | Nauka Spin’u | SPIN doktor Artur Frydrych Szkolenia|
Polecane serwisy:
MENU
Pamiętaj, że wartość ma nie to, co ty mówisz, ale to jak to się odbija w mózgu słuchającego.
Józef Piłsudski.
Wróć do spisu treści